Poskytnuté informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy | Pravidelné čtvrtletní informace | Pozvánky na Valnou hromadu | Poskytnuté informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Informace týkající se reportingu

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí reportingu, který je ČEB povinna zpracovávat na základě Nařízen EU č. 1233/2011, o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů.