Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

Bankovní záruky

Česká exportní banka uspokojí beneficienta do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník (příkazce) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

Česká exportní banka poskytuje bankovní záruky jak v tuzemsku, tak do zahraničí formou přímé záruky nebo nepřímé záruky.

Přímou záruku vystaví banka ve prospěch beneficienta. U nepřímé záruky je zapojena další banka, tj. Česká exportní banka vystaví nepřímou záruku (protizáruku) ve prospěch druhé banky, na jejímž základě druhá banka vystaví záruku ve prospěch beneficienta.

Záruka za nabídku (Bid bond)

Záruka za nabídku zajišťuje, že exportér dodrží závazek a uzavře smlouvu o exportu v případě, že jeho nabídka bude úspěšná v tendru.

V případě, že exportér uspěje v tendru, ale nedodrží podmínky jím předložené nabídky, odškodní vypisovatele tendru Česká exportní banka. Nedodržením podmínek může být např. změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popř. odstoupení od úmyslu uzavřít smlouvu o exportu.

Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu (Performance bond)

Záruka za dobré provedení smlouvy o exportu zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a řádně splní podmínky smlouvy o exportu. Záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky.

Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek smlouvy o exportu. Česká exportní banka ručí za splnění podmínek smlouvy o exportu ze strany exportéra.

Záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee)

Záruka za vrácení akontace zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zboží, zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušné smlouvy o exportu.

Účinnost záruky může být podmíněna úhradou akontace na účet exportéra.

Záruka může obsahovat redukční klauzuli, to znamená, že se výše záruky může snižovat úměrně realizované části smlouvy o exportu.

Záruka za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Retention Bond)

Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty.

Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.

Záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee)

Záruka za záruční dobu slouží k zajištění kvality dodávky během záruční doby. Česká exportní banka ručí za kvalitu dodávky požadovanou příslušnou smlouvou o exportu během záruční doby.

Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek smlouvy o vývozu.

Proexportní záruky

Produkt je vhodný zejména pro malé a střední podniky, které se formou subdodávek podílejí na obchodních případech vývozců, kteří jsou klienty České exportní banky, a. s., nebo komerčních bank.

Podstatou programu je financování poskytované komerčními bankami, které je zajištěno kvalitní bankovní zárukou vystavenou Českou exportní bankou, a.s.

Nahoru

Copyright © 2022 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY