Dodavatelský úvěr

Přímý exportní dodavatelský úvěr

Přímý exportní dodavatelský úvěr umožňuje českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozci).

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání úvěru exportérem
 6. Platba za dodané zboží a/nebo služby
 7. Splácení úvěru ČEB

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu
 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)
 • pojistný produkt EGAP – „B“
 • pojištěným je exportér

Dlouhodobý úvěr

Refinanční exportní dodavatelský úvěr

Refinanční exportní dodavatelský úvěr umožňuje poskytnout bance exportéra prostředky, které budou využity k poskytnutí úvěru exportérovi za zvýhodněných podmínek.

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

  1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
  2. Refinanční úvěr České exportní banky bance exportéra
  3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
  4. Úvěrová smlouva mezi bankou exportéra a exportérem
  5. Dodávka zboží a/nebo služeb
  6. Poskytnutí refinančního úvěru bance exportéra
  7. Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od České exportní banky
  8. Splácení dodavatelského úvěru dovozcem
  9. Splácení úvěru exportérem jeho bance
  10. Splácení úvěru bankou exportéra České exportní bance
  pro poskytování refinančních úvěrů bance výrobce a bance exportéra na financování výroby pro export, bance exportéra na financování exportu, bance investora a úvěrů bance zahraniční osoby a/nebo bance podílníka zahraniční osoby nebo bance ovládajícího podnikatele na financování investic

pojistný produkt EGAP – „B“ (úvěr krátkodobý), resp. pojistný produkt EGAP – „C“ (úvěr středně- a dlouhodobý) – pojištěným je exportér

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP.

Nahoru