Odběratelský úvěr

Odběratelský úvěr

Přímý exportní odběratelský úvěr umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce).

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 6. Splácení úvěru

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu
 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

Dlouhodobý úvěr

 • splatnost nad 2 roky
 • výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu
 • 15% akontace
 • úroková sazba – fixní sazba CIRRnebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

pojistný produkt EGAP – „D“ – pojištěným je Česká exportní banka

Nepřímý exportní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je banka zahraničního dovozce)

Nepřímý exportní odběratelský úvěr umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce).

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Mezibankovní úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Úvěrová smlouva
 5. Dodávka zboží a/nebo služeb
 6. Poskytnutí odběratelského úvěru prostřednictvím banky dovozce
 7. Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od České exportní banky
 8. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 9. Splácení úvěru dovozcem jeho bance
 10. Splácení úvěru bankou dovozce České exportní bance

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu
 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

Dlouhodobý úvěr

 • splatnost nad 2 roky
 • výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu
 • 15% akontace
 • úroková sazba – fixní sazba CIRR nebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

pojistný produkt EGAP – „D“– pojištěným je Česká exportní banka

Refinanční exportní odběratelský úvěr

Refinanční exportní odběratelský úvěr umožňuje poskytnout bance exportéra prostředky, které budou využity k poskytnutí úvěru zahraničnímu dovozci za zvýhodněných podmínek.

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva České exportní banky s refinancovanou bankou dle pravidel OECD
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Úvěrová smlouva refinancované banky s dovozcem
 5. Dodávka zboží a/nebo služeb
 6. Poskytnutí refinančního úvěru bance exportéra
 7. Poskytnutí úvěru z prostředků získaných od ČEB (účetní krok)
 8. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 9. Splácení úvěru refinancující banky dovozcem
 10. Splácení úvěru refinancovanou bankou České exportní bance

pojistný produkt EGAP – „D“ – pojištěným je refinancující banka

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP.

Nahoru