Obsah Menu Vyhledávání

Podmínky boje proti korupci v mezinárodním obchodě

Česká exportní banka, a.s. při poskytování státem podpořeného exportního financování respektuje povinnosti, vyplývající pro Českou republiku z pravidel OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodním obchodě. Základní dokumenty které upravují tuto oblast jsou: tzv. „Anti-Bribery Convention",  Revidované doporučení Rady OECD o boji proti podplácení v mezinárodním obchodě - tzv. „1997 Recommendation" a Akční prohlášení 2006 o podplácení a oficiálně podporovaných exportních úvěrech - tzv. „2006 Action Statement". Z těchto dokumentů OECD Česká exportní banka - stejně jako EGAP - vychází při formulování požadavků vůči vývozcům a stanovení postupu při vyhodnocení plnění podmínek boje proti korupci v konkrétních exportních transakcích. Obdobně jsou při poskytování státní podpory vývozu zavázány postupovat i ostatní členské země OECD. Dodržování těchto závazků je ze strany OECD pravidelně kontrolováno.

Ze strany ČEB bude ovšem tento postup uplatněn pouze v případě, kdy poskytnutí státem podpořeného exportního financování nebude pojištěno EGAP. Ve všech ostatních případech bude obdobné hodnocení provádět EGAP podle svých vnitřních postupů a žadatel bude povinen předložit ČEB výsledek tohoto hodnocení. V žádném případě není v zájmu ČEB z tohoto titulu jakkoli prodlužovat vyřizování žádosti o vývozní financování. Dublování stejné procedury s EGAP v rámci jednoho obchodního případu je předem vyloučeno.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY