Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

 • Čeština
 • English
 • Русский

FAQ - Často kladené dotazy

Jaké jsou základní podmínky pro poskytnutí financování?

 • vyhovující vývozní kontrakt (smlouva o vývozu)
 • podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb minimálně 50 % (výjimečně, v individuálních případech, může být tato minimální hranice snížena)
 • zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP , nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou
 • vyrovnané závazky vůči státu
 • proti žadateli nesmí být vedeno konkursní řízení

Jaké je požadováno zajištění pro poskytované financování ČEB?

Poskytnutí financování ČEB je podmíněno sjednáním zajištění, pokud není sjednáno pojištění vývozních úvěrových rizik Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. Zajištění je požadováno také v případě, kdy je pojištění vývozních úvěrových rizik sjednáno s jinou exportní pojišťovnou, než EGAP.

ČEB využívá všech standardních zajišťovacích prostředků. Forma zajištění musí být přijatelná pro ČEB. Financování poskytuje ČEB výlučně v souvislosti s vývozem.

Komu jsou produkty ČEB určeny?

Příjemcem podpořeného financování může být stručně řečeno vývozce či jeho zahraniční odběratel. Konečným příjemcem tedy může být pouze vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), zahraniční odběratel českého vývozu, u některých druhů úvěrů také výrobce produkující pro vývoz či český investor investující v zahraničí. Jako mezičlánek může fungovat tuzemská či zahraniční banka.

V čem spočívají přednosti produktů nabízených ČEB?

U krátkodobého financování používá ČEB jako státní instituce pro podporu exportní politiky minimální ziskovou marži.

U dlouhodobého financování jsou produkty obvykle poskytovány za výhodnou pevnou sazbu CIRR stanovenou OECD pro státem podporované exporty, a to i na velmi dlouhá období splatnosti.

Jsou služby ČEB určeny jen velkým podnikům, nebo je mohou používat i menší a střední podniky?

I když je typickým klientem ČEB větší podnik exportující stroje, zařízení či investiční celky, jsou její produkty a služby určeny všem podnikům v ČR, které se zabývají vývozem a splňují požadovaná kritéria. Financování ČEB není segmentově limitováno. V roce 2008 se segment malých a středních podniků podílí na celkovém úvěrovém portfoliu banky cca 4-5%.

Jak se stanovuje cena úvěru?

U krátkodobého financování:

 • pohyblivá úroková sazba stanovená na základě referenční úrokové sazby LIBOR nebo EURIBOR pro příslušné období a smluvní měnu, navýšená o rizikovou přirážku závislou na ratingu dlužníka + poplatky za služby spojené s úvěrem

U dlouhodobého financování:

 • pevná úroková sazba minimálně ve výši CIRR , závazková provize, poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady
 • pohyblivá úroková sazba odvozená od sazby CIRR (minimálně však ve výši CIRR), poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady

Jak dlouho obvykle trvá vyřízení úvěru?

Neexistuje jednoznačná odpověď - skoro každý obchodní případ klientů ČEB je specifický a nelze a priori stanovovat nějakou lhůtu, kterou by za všech okolností bylo možno dodržet. Při včasném předání veškerých potřebných podkladů činí obvyklá doba vyřízení úvěru u relativně jednodušších, standardních případů do 2 měsíců, tato doba se však může lišit se stoupající složitostí obchodního případu.

Provádí ČEB politiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu?

Ano, v souladu se Zákonem č. 235/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

Nahoru

Copyright © 2021 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY