Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

IBAN a BIC - využití v platebním styku

Platební styk a zúčtování

Obecně o IBANu

IBAN (International Bank Account Number) je standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616.

Formát IBANu pro Českou republiku byl definován v roce 2002 a je zaregistrován v dokumentu IBAN Registry. V plném znění spolu se všemi zaregistrovanými zeměmi je k dispozici na webových stránkách společnosti SWIFT, v části IBAN Registry.

Obecně o BICu

Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.swift.com

Mezinárodní formát bankovního spojení (IBAN a BIC)

Povinnosti plátce a příjemce plateb při používání mezinárodního formátu bankovního spojení (IBAN a BIC) upravuje "Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009" .

Správné číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, může poskytnout pouze banka, která tento účet vede. Potřebujete-li zjistit IBAN, obraťte se na majitele účtu. Informativně můžete spočítat IBAN pomocí kalkulátorů na webových stránkách ČNB, v části Platební styk.

Nesprávný IBAN může mít za následek to, že peníze dojdou na nesprávný účet, že platba proběhne se zpožděním, nebo že budete zatíženi vícenáklady.

IBAN a BIC na firemních dokumentech klientů bank

Z praxe vyplývá, že správné číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, jsou považovány za jedinečné identifikátory příjemce u plateb ze zahraničí i do zahraničí. Od 31. října 2016 BIC kód banky příjemce u přeshraničních plateb, tj. u plateb v eurech do zemí SEPA, nesmí být vyžadován. Pro ostatní typy zahraničních plateb je tento údaj i nadále povinný.

Klientům bank se proto doporučuje uvádět na firemní tiskopisy, dokumenty a na informační materiály kromě čísla bankovního účtu v domácím formátu též IBAN a BIC. Tyto dva údaje jsou klientům k dispozici na výpisu z účtu.

Poplatky za přeshraniční platby, podpora používání mezinárodního formátu bankovního spojení

Z hlediska poplatků za přeshraniční platby t.j. u plateb v eurech do zemí SEPA, je důležité, že poplatky účtované bankou za přeshraniční platby v eurech jsou stejné jako poplatky účtované bankou za domácí platby v eurech.

Toto ustanovení je zásadní v zemích, které mají euro jako svoji domácí měnu, t.j. tam, kde existuje možnost srovnat přeshraniční platby s tuzemským platebním stykem. V České republice je tuzemský platební styk realizován v české měně, zatímco domácí platby v EUR jsou prováděny ve stejném režimu jako platby přeshraniční.

Banka může dále účtovat dodatečné poplatky, pokud klient nepoužije číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN (u plateb do zemí SEPA), resp. IBAN a BIC kód banky příjemce (u ostatních zahraničních plateb). V některých případech dokonce může dojít i k odmítnutí platby.

IBAN při převodech ze zahraničí do ČR

Zahraničním partnerům, kteří mají zaslat peníze na váš účet vedený v ČR, je vhodné poskytnout číslo vašeho účtu ve formátu IBAN. V případě zasílání peněz z evropských zemí je IBAN nutností.

Použití IBANu může s postupující automatizací zahraničního platebního styku zkvalitnit a urychlit i zpracování převodů ze států mimo Evropu. Mimoevropských zemí, které používají IBAN, stále přibývá (viz dokument IBAN Registry – odkaz na stránce společnosti SWIFT).

IBAN v domácím platebním styku

V domácím korunovém platebním styku (tj. pro transakce v Kč na území ČR) se používá číslo účtu v domácím formátu. Nic však nebrání tomu, aby banky klientům umožnily zadávání čísla účtu ve formátu IBAN i na tuzemském platebním příkazu. Až bude v ČR zavedeno euro, bude používání IBANu pro tuzemské platby povinné.

Nahoru

Copyright © 2021 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY