Sdělení České exportní banky, a.s. ke změně referenčních úrokových sazeb pro USD a GBP

V Praze dne 4. 11. 2021

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Londýnské mezibankovní úrokové sazby LIBOR (London Interbank Offered Rate), které byly doposud používány v globálním měřítku jako referenční sazby pro stanovení úrokových sazeb pro širokou oblast finančních produktů, včetně derivátů, úvěrů, dluhopisů a strukturovaných produktů, byly revidovány mnohými centrálními bankami a mezinárodními finančními regulatorními orgány. Příslušné regulatorní orgány dospěly k závěru, že uvedené úrokové referenční sazby představují potenciální systémové riziko, a proto musejí být nahrazeny novými bezrizikovými referenčními sazbami.

Sazby LIBOR se budou v budoucnu vyvíjet v závislosti na příslušných měnách. Britský finanční regulátor (FCA) oznámil dne 5. března 2021 ukončení, případně ztrátu reprezentativního charakteru (možnost použití), u následujících sazeb:

  • Sazby GBP LIBOR pro všechny tenory a sazby USD LIBOR kótované na 1 týden a na 2 měsíce přestanou být zveřejňovány a ztratí reprezentativní charakter po datu
    31. prosince 2021.
  • Zbývající sazby USD LIBOR přestanou být zveřejňovány a ztratí reprezentativní charakter po datu 30. června 2023.

Finanční regulátoři silně prosazují nahrazení sazeb LIBOR referenčními sazbami založenými na jednodenních bezrizikových sazbách, tzv. overnight risk-free rates („RFR“).

Dovolte nám Vás informovat, že nově sjednané úvěry v měnách USD a GBP mohou být navázány pouze na nové bezrizikové sazby RFR. Úvěry úročené na bázi sazeb LIBOR uzavřené před 31. 12. 2021 musejí přejít na bezrizikové sazby RFR, a to nejpozději do
30. 6. 2023.

Používání jednodenních bezrizikových sazeb (RFR) v obchodní praxi ČEB:

V důsledku toho, že bezrizikové sazby RFR jsou jednodenní sazby, bude možné stanovit úrok následujícím způsobem:

  • na dané období předem (na začátku úrokového období) vycházet z Termínovaných kontraktů na RFR – Term SOFR pro USD od CME a Term SONIA pro GBP od ICE Benchmark Administration Limited. V průběhu roku 2022 může být tato praxe ČEB upravena s ohledem na převládající tržní standard,
  • postupně v průběhu úrokového období nebo na jeho konci zpětně na základě každodenních publikovaných sazeb, tj. úroková sazba obchodu se může měnit na denní bázi. Obecně budou nové sazby aplikovány v den jejich vyhlášení danou autoritou.

Typická frekvence splátky úroků bude 3 měsíční. Pro 1 měsíční úrokové období bude možné použít jednoduchou metodu výpočtu úroků, pro delší úrokové období bude použita metoda složeného úroku. Obchody přecházející ze sazeb LIBOR na nové bezrizikové sazby RFR budou muset být upraveny o odchylky sazeb („spready“) tak, aby byl vyrovnán historický ekonomický rozdíl mezi danými sazbami. Tyto spready1 byly stanoveny regulatorními orgány.

Dostupné zdroje bezrizikových sazeb RFR pro USD a GBP:

Bezriziková sazba RFR

Měna

Další informace

SOFR

USD

https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr

SONIA

GBP

https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark


[1] https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf

Vážení klienti, v případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit, a to na níže uvedené kontaktní údaje.

Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
111 21 Praha 1

Tel.: +420 222 841 100
E-mail: ceb@ceb.cz