Komerční běžný účet

Pásmově úročený Komerční běžný účet poskytuje lepší zhodnocení dočasně nevyužitých finančních prostředků exportéra a současně umožňuje využití dalších Treasury produktů. Jedná se o běžný účet určený pro exportéry využívající podpořené financování České exportní banky.

Základní parametry

  • Komerční běžný účet může být veden v měnách CZK, USD, EUR, GBP, RUB.
  • Úroková sazba se mění v závislosti na výši zůstatku Komerčního běžného účtu.
  • Úrok ze zůstatku na Komerčním běžném účtu je vypočten denně a ve prospěch účtu je připsán k poslednímu dni v měsíci.
  • Úrok je vypočítán na základě roční úrokové sazby stanovené Českou exportní bankou (viz sazby ČEB) a roku o 360 dnech.
  • Minimální zůstatek na Komerčním běžném účtu je 1 500,- CZK, resp. ekvivalent této částky u běžných účtů vedených v cizí měně.
  • Je nutné uzavření smlouvy o Komerčních běžných účtech.

Důvody pro využití komerčních běžných účtů

  • Vyšší úroková sazba ve srovnání s jinými typy běžných účtů,
  • Denní informace o stavech na Komerčních běžných účtech.

Úrokové sazby pro úročení komerčních běžných účtů

Nahoru