Financování a Trade Finance produkty

Při obchodování se zahraničím se každý exportér – ať už malá firma, či velká korporace – setkává s řadou specifických situací, které v běžném tuzemském obchodním styku zpravidla není potřeba řešit. Ať už jde o potřebu pokrýt zvýšená rizika spojená s neznámým trhem, nebo třeba nutnost poskytnout spolu s dodávkou zboží zahraničnímu zákazníkovi i výhodné financování, ve všech případech se můžete spolehnout na kvalitní podporu a poradenství České exportní banky.


Financování

  • Podařilo se Vám získat novou exportní zakázku a začínáte připravovat výrobu, ale potřebujete prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje nebo pokrytí zvýšených mzdových nákladů? Nemáte již možnost získat další kontokorent u své banky a nechcete řešit financování vstupem externího investora? Využijte účelové předexportní financování.
  • Hlásíte se do tendru v zahraničí na dodávku zboží či investičních celků a součástí předkládané nabídky musí být i nabídka financování pro zahraničního odběratele? Případně jste našli nového odběratele Vašich produktů, který má o spolupráci zájem, ale který nedisponuje dostatečnými prostředky na zaplacení a úvěr u lokální banky by pro něj byl příliš drahý? Využijte odběratelský úvěr.
  • Chcete poskytnout svému odběrateli delší odložené splatnosti a získat tak konkurenční výhodu? Chcete zlepšit svojí likviditu a získat peníze ihned po expedici dodávky? Využijte dodavatelský úvěr.
  • Máte dlouhodobější plány na založení či nákup společnosti v zahraničí? Chcete jako investor vstoupit do již existující společnosti v zahraničí? Využijte úvěr na investice v zahraničí.


Trade Finance

  • Obchodujete s novým zahraničním zákazníkem, kterého zatím dobře neznáte a bojíte se, že nedodrží všechny povinnosti, které pro něj vyplývají z obchodního kontraktu? Nejste si jistí, že je zahraniční firma dostatečně spolehlivá a od obchodu na poslední chvíli neustoupí? Využijte jako platební podmínku dokumentární akreditiv.
  • Je po Vás pro účast v zahraničním tendru vyžadovaná bankovní záruka za nabídku? Vyrábíte zboží na zakázku, jako platební podmínku máte v kontraktu uvedenou část platby předem jako akontaci, ale Váš zahraniční partner Vám ji nechce bez žádného zajištění poslat? Je po Vás požadována nějaká forma ručení po dobu trvání záruční lhůty? Případně nechcete čekat na poslední část platby za Vámi dodané zboží (tzv. zádržné) a rádi byste dostali zaplacenou celou částku hned? Využijte jednu z mnoha variant bankovních záruk.