Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

Základní podmínky pro poskytnutí financování

Jaké jsou základní podmínky pro poskytnutí financování?

  • vyhovující vývozní kontrakt (smlouva o vývozu)
  • zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP , nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou
  • vyrovnané závazky vůči státu
  • proti žadateli nesmí být vedeno konkursní řízení
  • podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb dle následující tabulky (platný od září 2021 do konce roku 2022):

Pásmový režim pro vykazování podílu zboží a služeb českého původu

Pro úvěry, odkupy pohledávek a dokumentární akreditivy
Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


Pro bankovní záruky
Maximální objem poskytované bankovní záruky1Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

1 Objem individuální bankovní záruky / dílčí bankovní záruky ze schváleného rámce

Copyright © 2021 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY