FAQ - Často kladené dotazy

Jaké je požadováno zajištění pro poskytované financování ČEB?

Poskytnutí financování ČEB je podmíněno sjednáním zajištění, pokud není sjednáno pojištění vývozních úvěrových rizik Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. Zajištění je požadováno také v případě, kdy je pojištění vývozních úvěrových rizik sjednáno s jinou exportní pojišťovnou, než EGAP.

ČEB využívá všech standardních zajišťovacích prostředků. Forma zajištění musí být přijatelná pro ČEB. Financování poskytuje ČEB výlučně v souvislosti s vývozem.

Komu jsou produkty ČEB určeny?

Příjemcem podpořeného financování může být stručně řečeno vývozce či jeho zahraniční odběratel. Konečným příjemcem tedy může být pouze vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), zahraniční odběratel českého vývozu, u některých druhů úvěrů také výrobce produkující pro vývoz či český investor investující v zahraničí. Jako mezičlánek může fungovat tuzemská či zahraniční banka.

V čem spočívají přednosti produktů nabízených ČEB?

U krátkodobého financování používá ČEB jako státní instituce pro podporu exportní politiky minimální ziskovou marži.

U dlouhodobého financování jsou produkty obvykle poskytovány za výhodnou pevnou sazbu CIRR stanovenou OECD pro státem podporované exporty, a to i na velmi dlouhá období splatnosti.

Jsou služby ČEB určeny jen velkým podnikům, nebo je mohou používat i menší a střední podniky?

I když je typickým klientem ČEB větší podnik exportující stroje, zařízení či investiční celky, jsou její produkty a služby určeny všem podnikům v ČR, které se zabývají vývozem a splňují požadovaná kritéria. Financování ČEB není segmentově limitováno. V roce 2008 se segment malých a středních podniků podílí na celkovém úvěrovém portfoliu banky cca 4-5%.

Jak se stanovuje cena úvěru?

U krátkodobého financování:

  • pohyblivá úroková sazba stanovená na základě referenční úrokové sazby LIBOR nebo EURIBOR pro příslušné období a smluvní měnu, navýšená o rizikovou přirážku závislou na ratingu dlužníka + poplatky za služby spojené s úvěrem

U dlouhodobého financování:

  • pevná úroková sazba minimálně ve výši CIRR , závazková provize, poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady
  • pohyblivá úroková sazba odvozená od sazby CIRR (minimálně však ve výši CIRR), poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady

Jak dlouho obvykle trvá vyřízení úvěru?

Neexistuje jednoznačná odpověď - skoro každý obchodní případ klientů ČEB je specifický a nelze a priori stanovovat nějakou lhůtu, kterou by za všech okolností bylo možno dodržet. Při včasném předání veškerých potřebných podkladů činí obvyklá doba vyřízení úvěru u relativně jednodušších, standardních případů do 2 měsíců, tato doba se však může lišit se stoupající složitostí obchodního případu.

Provádí ČEB politiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu?

Ano, v souladu se Zákonem č. 235/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

Nahoru