Historie

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) vznikla v roce 1995. Byla zřízena jako banka ve smyslu zákona č. 21/1991 Sb. O bankách. Na základě povolení k zahájení činnosti vydaného Českou národní bankou plní ČEB od 1. července 1995 svou funkci.

ČEB se za dobu své existence stala standardní součástí finanční infrastruktury České republiky, a učinila mnohé ke splnění účelu, pro který byla založena, tj. pro vytvoření takových podmínek financování exportních dodávek, které by odstranily někdejší handicap našich firem v mezinárodních soutěžích o lukrativní zakázky ve srovnání s jejich zahraničními konkurenty. Za dobu své existence podpořila ČEB přes 1200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu přesahujícím 380 mld. Kč.

Nahoru