Obsah Menu Vyhledávání

Historie

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) vznikla v roce 1995. Byla zřízena jako banka ve smyslu zákona č. 21/1991 Sb. O bankách. Na základě povolení k zahájení činnosti vydaného Českou národní bankou plní ČEB od 1. července 1995 svou funkci. Podléhá dozoru Ministerstva financí  České republiky pokud jde o její aktivity v oblasti zvýhodněného financování a České národní banky ve všech záležitostech, souvisejících s její bankovní licencí.

Základním úkolem ČEB podle zákona č. 58/1995 Sb. je podpora vývozu a poskytování zvýhodněného financování úvěrů za podmínek běžných na mezinárodních trzích pro státem podporované vývozní úvěry. Tyto podmínky jsou obsaženy v Konsensu OECD a zákon ukládá ČEB pravidla Konsensu dodržovat. 

ČEB se za dobu své existence stala standardní součástí finanční infrastruktury České republiky obdobně, jako je tomu v mnoha dalších zemích.  Již za krátkou dobu svého působení učinila mnohé ke splnění účelu, pro který byla založena, tj. pro vytvoření takových podmínek financování exportních dodávek, které by odstranily někdejší handicap našich firem v mezinárodních soutěžích o lukrativní zakázky ve srovnání s jejich zahraničními konkurenty.

Po svém založení v roce 1995 – již v prvním roce existence ČEB, byly vytvořeny základní předpoklady pro to, aby banka mohla plnit očekávání svých zakladatelů a především českých vývozců. ČEB se dostala do povědomí jak exportérů, našich i zahraničních bank a mezinárodních institucí, tak investorů na straně získávání zdrojů.

Od počátku vzniku ČEB věnovala značnou pozornost navazování vztahů s bankami a mezinárodními institucemi, včetně zapojování do činnosti relevantních mezinárodních struktur.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY