Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

Konsensus OECD

Tzv. Konsensus OECD ("Arrangement on Officially Supported Export Credits") vznikl v roce 1978 a jeho posláním je definovat omezení a podmínky pro státem podporované vývozní úvěry, a přispívat tím k vytváření rovných podmínek a zdravého konkurenčního prostředí pro všechny zúčastněné státy.

Česká exportní banka, a.s. se jakožto státem vlastněná instituce při poskytování svých produktů pravidly Konsensu OECD plně řídí. U státem podpořeného vývozního financování s dobou splatnosti dva a více let dle Konsensu platí zejména tato pravidla:

  • kupující musí zaplatit předem ≥ 15% hodnoty zakázky;
  • maximální splatnost až 10 let pro relativně chudé země, až 8,5 roku pro relativně bohaté země (přičemž existují sektorové výjimky);
  • oficiální podpora pro místní náklady ≤ 30% hodnoty zakázky;
  • jistina úvěru splácena a úroky placeny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců;
  • minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial Interest Reference Rate).

Konsensus OECD je do práva EU transponován prostřednictvím Nařízení EP a Rady (EU) č. 1233/2011, které je pro Českou republiku, a tedy i pro ČEB přímo závazné. Změny v Konsensu OECD jsou v tomto nařízení zohledněny v Příloze II příslušným nařízením Komise v přenesené pravomoci.

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 (konsolidovaná verze Nařízení zohledňující změnu v příloze II podle NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/179 ze dne 25. září 2017).

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY