Obsah Menu Vyhledávání

Obecně závazné legislativní předpisy

Činnost České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“) se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními předpisy upravujícími bankovnictví. Její specifická činnost, t.j. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 230/2013 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb.  Podpořené financování poskytuje ČEB v souladu s právem Evropské unie a zejm. s mezinárodními pravidly, jež jsou zakotvena v "Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits" (tzv. Konsensus OECD), a s podmínkami vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci (WTO) a s dalšími mezinárodními pravidly, jimiž je Česká republika vázána.

Mezinárodní pravidla pro podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD) (v angličtině)  

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 (konsolidovaná verze zohledňující změnu v příloze II podle Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/155) 

Hlavní právní předpisy, kterými se Česká exportní banka při své činnosti řídí vždy ke konci roku, za který zveřejnila svou poslední Výroční zprávu, je součástí této Výroční zprávy zde.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY