Směrnice pro nadnárodní podniky (OECD)

Směrnice pro nadnárodní podniky je doporučením pro odpovědné chování nadnárodních podniků v globálním kontextu, jehož cílem je zajistit, aby fungování těchto podniků bylo v souladu s vládní politikou, posilovalo vzájemnou důvěru mezi podniky a společností, v níž fungují, a napomohlo ke zlepšení prostředí v oblasti zahraničních investic a zvyšování příspěvku nadnárodních podniků k udržitelnému rozvoji. Směrnice zakotvuje dobrovolné zásady a standardy odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy.

Česká exportní banka, a.s. nabádá nadnárodní podniky k dodržování doporučení obsažených ve Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Implementací Směrnice OECD pro nadnárodní podniky je v ČR pověřeno Národní kontaktní místo (NKM) při Ministerstvu průmyslu a obchodu.