Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

15.1.2009

Hospodářské vztahy s Východem je třeba rozšířit

14. leden 2009 (Právo) PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA KOMORY PRO HOSPODÁŘSKÉ STYKY SE SNS VÁCLAV PETŘÍČEK:

 

Zatímco dříve více než tři čtvrtiny zboží z ČR směřovalo na Východ, dnes jsou to necelá čtyři procenta. Naopak do zemí EU vyvážíme téměř 85 procent naší produkce. Neměly by se podniky v době nastupující krize a omezování výroby pokusit o obnovení obchodních vztahů na východních trzích?

V současné složité ekonomické situaci je nezbytné hledat další prostor pro dlouhodobé uplatnění českého zboží, služeb a kapitálu. A to jsou nesporně východní trhy – Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Čína, Indie atd. Podíl samotného Ruska dnes představuje na celkovém českém vývozu pouze necelá tři procenta. A to je málo. Určitě tu prostor pro zvýšení vývozu existuje. Tvrdé konkurenční prostředí a postupná nasycenost trhu si však ze strany českých firem vyžaduje důraznější a zejména dlouhodobější přístup. Expanze musí být založena nejen na vývozu samotného zboží, ale zejména na investicích, výrobní kooperaci a inovacích.

V tomto směru je někdy až nezastupitelná úloha státní podpory vývozu. Jak jste s ní spokojeni?

Jsem velmi rád, že Česká exportní banka, exportní pojišťovna EGAP a Českomoravská rozvojová a záruční banka ve spolupráci s komerčními bankami připravily soubor nových produktů, které mají výrazně podpořit export do uvedených teritorií. Jde především o zvýšení podpory pro malé a střední podnikatele, pojištění nehmotného vývozu (inovace), pojištění developerských projektů a snazší získání záruk na úvěry. A to jsem uvedl jen některé z nových produktů. Jako člen mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci ČR a Ruska mám možnost účastnit se jednání na vysoké státní úrovni. Z pověření ministra Římana vedu i pracovní skupiny pro spolupráci s některými ruskými regiony, jako je Moskva či Moskevská a Sverdlovská oblast.

Jaký je na východ od našich hranic prostor pro české investice?

Poptávka po českých investicích a investorech je vysoká, i když v nejbližším období můžeme očekávat zpomalení. Vedle finančního přínosu nelze přehlédnout, že působení českých investorů přímo či nepřímo ovlivňuje podnikatelské prostředí v dané zemi, především v konkrétním regionu. Jde i o to, aby naši investoři byli následováníhodným příkladem.

Jsou na to všechno čeští podnikatelé připraveni?

Mohl bych uvést celou řadu úspěšných českých projektů – ČEZ, ČKD Group, Alta, Sklostroj, Inekon, Škoda Auto, JS Škoda… Tvrdé konkurenční prostředí v těchto zemích nás ale nutí, abychom si dlouhodobě udrželi vývozní schopnost nejen tradičně silných oborů českého průmyslu, ale vytvářeli také prostředí pro uplatnění nově poptávaných oborů. Žádoucí je budování společných technologických center, kde budou spolupracovat naši i zahraniční odborníci. V této oblasti se nám zatím nedaří. Stejně tak ve spolupráci vysokých škol vidím značné mezery. Za velmi užitečné považuji sdružování podniků do tzv. vývozních aliancí. Je to v zahraničí běžný postup, který umožňuje lépe proniknout na zahraniční trh.

Neodradí firmy od investic na Východě současný spor mezi Ruskem a Ukrajinou o dodávkách zemního plynu?

Myslím, že určitě neodradí. Současná situace je však poučením, které by měla brát vážně jak Evropská unie, tak i čeští podnikatelé.

Jan Holý

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY