Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

19.2.2009

Milan Hovorka: Budeme se v podpoře zaměřovat zejména na regiony

19. únor 2009 (Exportér) Letošní rok je velmi složitý pro české vývozce kvůli zhoršující se kondici ruské ekonomiky a odvětví o poklesu poptávky na ruském trhu. Na to, jak chce MPO podpořit naše exportéry jsem se zeptali náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky. 

Exportér: Pane náměstku, můžete shrnout jak dopadl loňský rok z hlediska česko-ruského obchodu? Začaly se v něm přece projevovat i první dopady globální krize.

Pozitivně vnímám, že vzájemný obchod s Ruskou federací pokračoval i v uplynulém, ekonomicky velmi náročném roce v dlouhodobém růstu a dosáhnul nejvyššího obratu od roku 1993. Nás přirozeně především těší, že se dařilo našim vývozcům. Na ruský trh vyvezli zboží v celkové hodnotě téměř 68 miliard korun. Tím se Ruská federace posunula do desítky nejvýznamnějších exportních destinací České republiky. A nejen to, osmnáctiprocentní tempo růstu vývozu do Ruska bylo z této desítky zdaleka nejvyšší.

Letošek se však odehrává ve znamení zmíněné globální krize... Co náš export?

Velmi si přeji, aby náš vývoz zůstal v růstové křivce i v tomto roce. Uvědomuji si, že to naši vývozci a investoři nebudou mít vůbec jednoduché. Svět prochází hlubokou ekonomickou krizí a pokles ekonomické výkonnosti se nevyhnul ani Ruské federaci. Nechci v žádném případě spekulovat, zdali její ekonomika poroste i v roce 2009 – a o kolik procent – anebo se dostane do recese, jak to předpovídají někteří ekonomové. V každém případě pozorně vnímám, že řada ruských průmyslových oborů stagnuje. Bankovní sektor je nanejvýš obezřetný při financování jak provozní činnosti podniků, tak i poskytování úvěrů na modernizaci či rozšíření výroby. Perspektivě realizace velkých infrastrukturálních a rozvojových projektů jistě nepřidají současné ceny ropy, plynu a dalších komodit. Za této situace potřebujeme být všichni ujištěni, že ruská vláda odolá nejrůznějším tlakům domácích lobby a neuchýlí se k protekcionistickým opatřením.

Sám jste naznačil, že situace je složitá. Mají tedy čeští vývozci šance uspět na ruském trhu?

Za žádných okolností nechci situaci nikterak zlehčovat. Výše uvedený vývoj nemusí nezbytně znamenat jen hrozby pro naše vývozce. Jsem přesvědčen, že ve srovnání se zahraniční konkurencí může naopak přinést i příležitosti. Na ruském trhu se těšíme řadě komparativních výhod. Více než kdykoli v minulosti by mohla vyniknout naše schopnost nabídnout ruským partnerům jimi požadovaný poměr mezi kvalitou a cenou. Jsem přesvědčen, že české firmy si toto dobře uvědomují a že se o ruský trh v tom dobrém slova smyslu poperou.

Z lednového dotazníkového šetření Exportéra a Komory SNS vyplynulo, že 60 procent vývozců do Ruska si právě v tuto dobu přeje výraznější podporu státu. S čím tedy mohou počítat?

V tomto jejich úsilí se určitě mohou spolehnout na pomoc ze strany státu. I pro nás na ministerstvu průmyslu a obchodu a na dalších pracovištích státní správy je hospodářská recese tou nejvyšší výzvou, jak ještě zkvalitnit naši práci a co dalšího udělat pro to, abychom pomohli českým firmám dostat se na zahraniční trhy, v tomto případě na trh Ruské federace. Už v minulosti jsme vykonali mnohé a já dobře vím, že naše podniky toto oceňují. Zároveň k tomu dodávám, že zmiňovanou výzvu přetavíme do řady dalších akcí na podporu hospodářských zájmů České republiky v Rusku.

Můžete to konkretizovat?

Jsem přesvědčen, že v současné době přijímaná opatření na posílení kapitálové síly České exportní banky a pojišťovací kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti a na zlepšení celkové obslužnosti českého vývozu budou dostatečná k tomu, aby žádný dobrý, na Rusko orientovaný projekt nebyl realizován jenom proto, že nebude dostatek prostředků na jeho financování. Zejména, když i soukromé banky zůstanou v dosavadním nasazení na ruský trh. Vždy jen loňském roce směřovalo do Ruska 33,1 % uvěrových smluv ČEB a 48,7 % pojistných smluv EGAP.

Jedním z východisek je soustředit se na regiony a jejich poptávku. Jak podporujete úsilí exportérů právě v nich?

Velmi se budeme i nadále zaměřovat na jednotlivé regiony Ruské federace. Máme dobrou představu, které regiony jsou v tomto směru perspektivní z pohledu rozvoje další spolupráce s Českou republikou. Ale abych byl konkrétní. Jen v prvním pololetí tohoto roku povede ministr průmyslu a obchodu Martin Říman podnikatelskou misi do dvou klíčových průmyslových regionů Ruské federace, a to do Čeljabinské a Sverdlovské oblasti. Ve spolupráci s Komorou SNS uvažujeme o misích do Tatarstánu, Omska a Novosibirska. V březnu finančně podpoříme účast českých subjektů na oborové výstavě věnující se vodárenství a ekologii v Petrohradě. V červnu pak uspořádáme českou národní výstavu v Uljanovsku, která bude dobrou příležitostí prohloubit vnímání o českém podnikatelském prostředí v této významné části Ruska. Zmíněné výstavy budou doplněny dílčími aktivitami proexportní agentur y CzechTrade a obchodně-ekonomických úseků našich zastupitelských úřadů v Moskvě, Petěrburgu a Jekatěrinburgu, které proběhnou v jejich sídelních městech, avšak také v Archangelsku, Čeljabinsku, Murmansku a na dalších místech. Opomenout nemohu akce, které bude organizovat, resp. na jejich přípravě se budeme podílet zde v České republice. Avšak ani to, že budeme pečlivě sledovat, aby ruský trh zůstal otevřený pro zahraniční konkurenci, a usilovat spolu s dalšími partnery v Evropské unii o to, aby v nedávné době přijatá opatření v podobě zvýšených cel na automobily, kombajny, výrobky z oceli a zemědělské výrobky byly co nejdříve odstraněny. Jako předsednická země Evropské unie pro to můžeme hodně udělat, stejně tak jako můžeme pozitivně ovlivnit další rozvoj vzájemně výhodných hospodářských vztahů mezi Evropskou unií a Ruskou federací, opírající se o odpovídající základnu smluvní úpravy těchto vztahů.

Alexandra Mostýn

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY