Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

8.1.2009

Současná a očekávaná budoucí situace českých exportérů

8. leden 2009 (ČRo - Rádio Česko) - 15:35 Studio Česko

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Domácí exportéry na závěr roku 2008 naplno zasáhla globální úvěrová krize a související zpomalení ekonomiky z jejich pohledu mnohých klíčových států a oblastí. Svědčí o tom listopadová čísla, která dnes dopoledne zveřejnil Český statistický úřad. Podle nich v předposledním měsíci loňského roku zahraniční obchod skončil s půlmiliardovým schodkem a meziročně tak propadl o třináct miliard korun. Je proto českým exportérům pomoci? Pokud ano, tak jak? A ať už stát nakonec pomoc poskytne, či nikoliv, jaký bude sektor a situace vývozců, až současné problémy odezní? Právě na tyto a další otázky se zaměří dnešní Studio Česko, u jehož poslechu vás vítá Roman Chlupatý. V říjnu loňského roku zahraniční obchod zaznamenal nejvýraznější meziroční propad za posledních čtrnáct let. Dnes oznámený listopadový výsledek je ještě o devět set milionů korun horší. Listopad nejvíce ovlivnil pokles přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky. Kvůli situaci ve světě přitom zřejmě dojde na další zhoršení v tomto klíčovém odvětví ekonomiky Česka, říkají experti. Obecněji, část analytiků očekává, že se situace domácích vývozců letos kvůli předpovídanému dalšímu ochlazování globální ekonomiky, ještě zhorší. Část tvrdí, že to nejhorší už mají vývozci za sebou. A co očekávají samotní vývozci? Právě na to se zaměříme s předsedou Asociace exportérů Jiřím Grundem, kterého jsem se na úvod zeptal, které sektory očekává, že se letos dostanou do problémů.

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Já si nemyslím, že by mělo někde dojít k nějakému jako prudkému zlomu, ale záleží jako na krizi nebo na prostě recesi, jak bude hluboká a které obory potom následně zasáhne pokles poptávky. To potom může být, strojírenství může být /nesrozumitelné/, může být výroba strojů, může být, já nevím, výroba domácího zboží a tak dále, čili může, může to být jako cokoliv. Dost je obtížně říct, říkám, to záleží na, na, na hloubce recese, tak, co všechno zasáhne a kde se sníží jako poptávka. Protože my jsme závislí v současné době na poptávce, my jako exportéři, to znamená, teďka šla poptávka u výroby automobilů dolů, čili, jako dodavatelé do jako automobilového průmyslu mají méně objednávek, mají mnohem méně objednávek a v podstatě musíme očekávat nebo musíme čekat, kam se to teďka tak jako projeví. Bude to stavebnictví, nechybně, budou, bude to strojírenství, jako nosný, nosný prostě obor, nejenom do výroby automobilů, ale vlastně těch souvisejících prostě oborů a tak dále a tak dále. Nepochybně ano.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Dá se na tu současnou krizi, či možné pokračující problémy, připravit? Jak, jak například vy konkrétně, jako podnikatel, majitel firmy, se připravujete, či snažíte jakýmsi způsobem předpřipravit na to, co možná přijde, na pokles poptávky na pokračující problémy spotřebitelů domácností a související utlumené nákupy?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Tak my v podstatě už takhle jako jednáme několik let o zpevnění jako naší měny, se musely snižovat zároveň náklady, nepochybně, takže je to snižování nákladů, je to skutečně snižování jak pracovních sil, protože skutečně naše pracovní síla se stává býti tak jako drahou a přechod vlastně na investice, na automatickou jako výrobu a tak dále, ale ta zas druhý straně předpokládá, mít vlastnictví velký prostě objednávek a to českej jako průmysl prostě nemá mimo ty automobily, protože to je otázka jako Číny, Čína se dostala hromadnou výrobou, levnou výrobou, tou podporou od státu, o kterou se nám může jenom zdát, kde neplatí ani nemocenskou, neplatí ani důchodový, neplatí tyto, neplatěj daň z příjmu a tak dále a ještě dostávají jako dotace, čili, oni za jako polovičku ceny jsou schopni exportovat zboží, čili my se musíme soustředit na jednu věc, musíme dělat výrobky, který jsou konkurence schopný, s vysokou přidanou hodnotou, jsou jako vyráběný vysoce jako pracovní silou, my nepotřebujeme hromadnou jako výrobu, to prostě už nikdo od nás nekoupí tam ty ceny, nejsme schopni jinak prostě jako poskytnout a musíme a musíme tu situaci na trhu prostě respektovat. Snižovat náklady, snižovat i ty investice musíme snižovat, protože to samozřejmě je nezaplatíme v současný době, čili teď je takovej bod, kdy, co jsme, co jsme svým způsobem vytvořili ve firmách, teďka maximálně využít a racionalizovat a v podstatě se soustředit na to, abysme neměli zbytečné náklady.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Vy jste zmínil pomoc státu v Číně. Co pomoc od Českého státu v tuto chvíli, v době globálního ochlazován ekonomiky, zpomalení i domácí ekonomiky? Mělo by, podle vás, přijít nad rámec toho, co už je známé, například posílení české exportní banky o dvě miliardy, které je diskutováno. Jak konkrétně tento krok hodnotíte, jak hodnotíte akce vlády obecněji, alespoň ty, které se týkají exportérů?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Dobře. Já si myslím, že my, jako pomoc nepotřebujeme. Rozhodně já jsem velice přivítal ten Česká exportní banka s napojením vlastně na EGAP, to je to, co teďka budou exportéři jako potřebovat úplně nejvíc. Je poskytnou svým zákazníkům na východě, na západe nepotřebujeme, na východě, potřebujeme je dát do splatností, které jsou mnohem jako delší, ať to je sto dvacet dnů nebo jako ještě déle a jako pojistit to u EGAPU. Bez těchto platebních podmínek nikdo s náma, v tom třeba vezmeme ten východ, to Rusko, neuzavře ten velký obchod. Čili oni budou jako požadovat, protože tam se též snížilo to financování vlastně od bank, banky taky zastavili v tom vlastně Rusku nějaký dlouhodobý financování a oni to přenášení na jako dodavatele, čili jako dodavatelé z České republiky budou muset poskytnout své zboží ve splatnosti, které bude relativně dlouhé, poskytnout jim to a nechat si to jako pojistit, to je jediný způsob, kde my můžeme býti konkurenceschopní. Pokud toto nedosáhneme a pokud se to nebude realizovat v nejbližší době, tak myslím si, že přijdeme o trh, který jsme získávali několik let a velice jako pracně a velice nákladně. Ale nápad je to dobrý, my budeme to jako fedrovat tím způsobem, že pokud dojde ke zpoždění nebo se tam zase jako přimotá jako nějakej administrativní háček, zmocní se toho státní jako byrokracie, tak budeme na to velice vehementně upozorňovat. Roman

CHLUPATÝ, moderátor

To je zejména, co se týče Ruska. Co další východní trhy? Domníváte se, že je nyní vhodná doba pro domácí exportéry, poohlídnout se i jinde než tradičně po západní Evropě či do jisté omezené míry Severní Americe, tedy trzích, které byly středem zájmu po poměrně dlouhou dobu? Je to nyní jak možné, tak i vhodné z vašeho pohledu, rozhlížet se po méně frekventovaných trzích, či trzích, které byly mimo ten střed zájmu pro domácí podniky?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Já myslím, že v nějaké určité míře jistě. Ale neslibujme si, že zachráníme náš export tím, že rozšíříme export jako do Ruska nebo do nějakých jiných zemí, to, to rozhodně ne. V určité míře lze udržet obchody, lze je rozšířit a myslím si, že získat nové v nějakém velkém jako objemu není tak dvakrát jako reálné, protože tím způsobem, co my bojujeme, budou bojovat všichni okolo nás, čili konkurence nespí a bude bojovat stejnými jako metodami a bude jim ty dlouhodobé splatnosti, bude jim teda jako poskytovat, jako to si nemalujme, že přijdeme jako s něčím a vybojujeme někde nějaký velký obchody, myslím si, že ne. Ty se budujou leta, ty se připravujou leta a pokud není teď nic připraveno, tak nemalujme si něco, že dvěma jako miliardami na Českou exportní banku něco získáme, ne.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Pro zajímavost, kde se domníváte, že by ten potenciál mohl být, to znamená, které země, či regiony se domníváte, že by se mohlo povést v tuto chvíli domácím podnikům penetrovat, či rozšířit svoji působnost?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

To je jako problém, protože ty výrobci jsou vždycky dva druhy, jedno dávají do jako průmyslové jako výroby, to jsou subdodavatelé velkým investorům a tak dále a nebo je výroba ve zboží, který jde přímo jako do obchodů, že jo. To jsou v podstatě dva druhy našich exportérů a každý z nich má své potíže a má své, své jako problémy. V podstatě volný jako trh na světě není nikde. Všechny jak trhy v podstatě jsou nějakým způsobem obsazeny a myslet si, že teď přejdeme na východ a půjdeme, já nevím, jako do Číny, já si vzpomínám, byl jsem kdysi nebo před několika lety na, byl předseda vlády a tam říkal, že by se měli do Číny a do Vietnamu, protože tam to je o náš, o naše zboží bude jako zájem a prodáme všechno nastojačku a léta dopředu, no, nestalo se, samozřejmě a co jsme tam my dodali, tak oni okopírovali a exportovali to dál, že jo, takže naopak jsme se s touhle aktivitou ještě potom potýkali několik let. Ale abych byl upřímný, je to stejnej boj, jako je do teďka, tím, že došlo k recesi nebo ke krizi, pokud to nazveme, doufám, že ne, ale k té recesi, tak se ten boj konkurenční ještě zostří, ty podmínky budou horší a skutečně exportovat budou v tom rozsahu co před tím, když nebudem jako mluvit o nějakém prostě růstu, protože nepředpokládám, že někde má šanci, může se stát, ale při recesi není šance, při novém obchodě nějaké podstatné zvýšení udržet současný rozsah obchodu, bude čím dál tím obtížnější a budem k tomu potřebovat aspoň jako podporu do banky, České exportní banky a od EGAPu, aby se mohli ve splatnosti své výrobky jako dodávat. Ve splatnosti teda další. To je skutečně jako výpomoc a myslím si, že to je, je lepší než někde dávat nesplnitelné přísliby.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Domácí exportéři pochopitelně mají problémy. Na druhou stranu ty problémy domácí ekonomiky i exportérů, alespoň mnoha, nejsou tak výrazné jako v zahraničí, kde zejména v západní Evropě, v Německu nebo ve Spojených státech ty problémy jsou mnohem výraznější. Z tohoto pohledu, domníváte se, že alespoň některé české firmy, či sektory, by ta současná krize mohla být jakousi šancí, šancí, že někdo z konkurence, zahraniční konkurence, buď zkrachuje a nebo bude procházet tak výraznými problémy, že do určité míry vyklidí trhy a bude to pro domácí podniky, pro české podniky, jakýsi potenciál, potenciální šance se prosadit na úkor právě těchto zahraničních konkurentů?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Tak, jsme na trhu, jsme, dostali jsme se do tržní ekonomiky a soupeříme jako rovný s rovným s mnoha firmami, který samozřejmě budou mít taky svoje přednosti a svoje jako problémy. Já říkám, mě velice mrzí a jako nerad to opakuji, my od roku 2002 bojujeme o korunu, aby měla jako reálnou hodnotu, s jako politiky jsme se neshodli mnohokrát a i Česká národní banka, než si to srovnala v podstatě noty, tak taky nebyla zrovna na naší straně. My chceme reálnej kurz, protože my přicházíme o příjmy, jo, ono tady se píše, že třeba, že přicházíme o zisk, ale my přicházíme o příjmy. My uděláme smlouvu půl roku, rok dopředu, a jestli-že teď bylo, dávám příklad, jako posílení naší měny o dvacet procent, tak dostaneme o dvacet jako procent nižší příjem. Kdo má marži dvacet jako procent, jako málo kdo. Ty marže jsou podstatně jako menší, aby jsme byli konkurence schopní, takže my prostě si přejeme, říkám, tohle jsou věci, který nás oslabovaly a oslabují, který oslabují naše konkurenční jako prostředí a naše možnosti ekonomické, abysme mohli přežít, abysme mohli bojovat. Oslabuje. A není to jako politikum a já bych byl rád, kdyby jako politici o koruně nejednali jako věc vlastně jako do politiky, ale to je věc přežití naší ekonomiky a našich exportérů a nemá to s jako politikou co dočinění. Spíš se názory jako politiků, ale ty by si to měli nějakým způsobem jako vyříkat, protože naše ekonomika potřebuje bejt zdravá, konkurence schopná, abysme mohli, zvlášť v této recesi čelit. Pokud budeme oslabeni, budeme ekonomicky vyčerpáni, dávám příklad, tak samozřejmě to budeme my, který budou nějaký fázi rozvoje jako to zjistí, že nejsou schopni dál to nafinancovat a jako zavíráme. Nerad bych to udělal a nerad, myslím si, naši exportéři to takhle prostě nepřemýšlí. Ale že nás to oslabuje rozhodně, to oslabuje. Pokud je měna úrovni dvaceti dvou, dvaceti dvou osmdesáti, jak byla ještě jako letošní rok, že jo.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Velmi stručně makrovýhled na závěr tedy. Nejdříve koruna. Kde se domníváte, že je ta reálná hodnota současná, respektive bude se pohybovat, alespoň v tom prvním pololetí letošního roku, i když samozřejmě těch proměnných a neznámých je tam mnoho? A otázka související, kde se domníváte, že se skutečně bude pohybovat kurz domácí měny? To znamená, jak výrazně se bude lišit od té reálné hodnoty?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Kdybych to věděl, tak bych neseděl tady, seděl bych někde jinde, asi bych, asi by mě to celkem dobře uživilo. Ne, takhle, my jsme si dělali jako průzkum mezi našimi členy Asociace exportérů a tam prostě jsme si dali jsme takovou vlastně otázku, naši exportéři jaká je, jaká je hodnota naší měny tak, abysme přežili. To znamená, aby jejich výroba byla rentabilní? Tak můžu říct, že minimální hodnota, bod zvratu, kdy prostě je jak rentabilní výroba a tohle, je okolo těch šestadvaceti, dvacet pět, dvacet šest, spíš k šestadvaceti, záleží jako kdo. Pod pětadvacet nešel jako nikdo. To znamená, jestli si někdo myslí, že když bude to koruna na dvaadvaceti a můžeme přijmout euro, tak to je skutečně smrtelné pro řadu exportérů a pro většinu exportérů, čili si myslím, že těch pětadvacet, spíš šestadvacet je taková životní hranice přežití exportérů, aby byli konkurenceschopní. A já si myslím, že v současné době skutečně ta hranice je překonána, těch šestadvaceti, a myslím si, že při recesi a při poklesu výkonnosti naší ekonomiky, by skutečně měla v nejbližších měsících přesáhnout sedmadvacet a na té úrovni nějakej čas tak jako zůstat, protože si myslím, že to je optimální taková ta hranice reálná, která je, která není nikde vypočítaná, ale která prostě je na to, aby naše, naši jako výrobci, jako přežili a byli konkurenceschopní. Protože přebytek těch pracovníků už nemá nikdo. Za ty leta jsme racionalizovali, jsme jako modernizovali, my jsme prostě nainvestovali spoustu jako peněz do technologie, která je srovnatelná s konkurenty v Německu, ve všech státech a tak dále, čili tady se jedná jenom příjem a vydání. Dávám příklad, pokud je zpevnění naší měny, jak jsem říkal, o těch dvacet jako procent, za ten vlastně rok, snižuje se nám příjem a ČEZ na druhou stranu jako většinoví vlastnící státem zvyšuje jako o patnáct jako procent ceny prostě elektrické energie, tak to podpora exportu není. Jo, to jsou dvě věci, který nám zvyšují náklady a snižují jako příjmy, bez toho, že bysme my mohli jako zasáhnout a jako racionalizovat. Jedině, že bysme vytahovali mašiny jako ze zásuvky nebo já nevím, prostě to jsou věci který mi neovlivníme a to nás jako mrzí, a to by měla se postarat česká jako vláda. To znamená ČEZ, aby nezvyšoval neúměrně své ceny a potom za to nekupoval elektrárny jako v Rumunsku, jako v Polsku a potom snad oni teda jako potřebujou jako miliardy prostě investic a tak dále a tak dále. Prostě ČEZ žije svým životem jako ovlivňuje jako negativně jako podnikatelské jako prostřední v České republice a bylo by dobře, kdyby česká vláda v tomhle smyslu i zasáhla.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

To je jeden pohled, tedy pohled na korunu a související faktory. Pokud opět započítáme, že tyto faktory jsou neznámou, nyní ten výhled na růst domácích exportérů, či ten jejich vývoj v příštím roce. Co od nich očekáváte, jak se bude sektoru dařit jako celku?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

My se musíme vyrovnat s recesí. My musíme dále jako pokračovat, i když ty možnosti jsou podstatně menší, ve snižování nákladů, zvyšování jako racionalizování naší jako výroby, vylepšování jako výroby, přesun od běžného zboží do zboží náročného, kde je možno připojit i vyšší přidanou hodnotu k ceně, to znamená zvýšení naší konkurenceschopnosti, která zde je a musíme prostě přežít, musíme mít výrobní jako program, zlepšit marketing, zlepšit jako prodeje, prostě neustále jako pracovat, neusnout, nešetřit za každou cenu vlastně jako na všem, prostě normálně pracovat dál, ale pracovat racionálně, a to pracovat velice jako produktivně k tomu, abysme svoji výrobu zlevňovali a zlepšovali a prostě udržet se na trhu, a nebo pokud možno, se je rozšířit dál. Nepropásnout jedinou možnost kdekoliv na světě, abysme přišli o trh, abysme přišli o zákazníka. To prostě, zákazník je náš pán a ten počty zákazníků a dobří zákaznici nám umožní jako přežít. Nejenom exportérům, ale i celé české ekonomice.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

To bylo obecněji. Nyní konkrétně. Máte už představu, jak by sektor mohl růst, či dojde na stagnaci, na propad? Teď se bavíme o číslech konkrétně.

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Já si myslím, že na stagnaci dojde. Já se nedomnívám, že by mělo dojít k nějakému podstatnému jako propadu. Jo, já stále, mě jako podvědomě se jako bráním takové té myšlence, která je živena některými jako médii, že dojde ke kolapsu a ke krizi. Já se domnívám, že k tomu není racionální důvod ani v Německu a nikde, protože my v Německu máme svoje zastoupení a zaměstnáváme tam dost lidí a známe situaci na trhu. To konzum, spotřeba zatím tam nejde dolů a pokud ty výkyvy jsou, tak jsou v relacích z minulých let. Čili já jsem stále přesvědčen, že dojde k nějaké stagnaci, nedomnívám se, že dojde k nějakému jako podstatnému snížení spotřeby nebo poptávky a můžu vyslovit svoje přání na to, aby to netrvalo mnoho let, aby jsme, ten rok 2009 bude jako první v této recesi, bude samozřejmě rozhodující, protože doufáme, že to nezačne nebo nebude toho roku nějakým nárazem, jak někteří předpovídají, ale musíme se připravit prostě na všechno a myslím si, že jsme si vybudovali za ty leta naší existence dobré, dobrou jako pozici, dobré znalosti a jsme dostatečně schopni na to, abysme se s tím dokázali vypořádat.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Mezinárodní obchod podle výhledu nejen světové banky v roce 2009 s největší pravděpodobností poprvé po čtvrt století propadne. I z tohoto pohledu, domníváte se, že tato recese přinese něco zásadního, že podobně, jako v některých sektorech konkrétně zejména bankovním, přinese zásadní změnu a jakési nastavení nového režimu, nových podmínek, nového systému fungování a nebo něco podobného exportéry nečeká poté, co krize odezní? Bude to v uvozovkách byznys, jestli už tedy nedojde na zásadní systémové, systemické změny?

Jiří GRUND, předseda Asociace exportérů

Já doufám, že ne. Já myslím, že všechno má svojí jako příčinu. Ta jako prapříčina byla nerovnováha na trhu na americkým trhu. Hypotéky, nemovitosti a tak dále, velký dluhy prostě u bank, prostě úvěry a tak dále. To samozřejmě je nepříjemné, ale vždycky je období, kdy se velice daří, potom je období, kdy se prostě nedaří, dojde k útlumu. Já bych to nepovažoval za fatální, že po nějakém časovém jako období dochází k útlumu světové ekonomiky. Já myslím, že ekonomika rostla mnoho let a velice dobře, což v historii nemělo teda nějakým způsobem předchůdce nebo ten čas, který zde je, není válka. Vezměte, to je prostě fatální věc, která vždycky je, že někde je na světě prostě válka, která odčerpává prostě obrovské prostě ekonomické jako prostředky, buď z oblasti nebo z celého světa a tak dále. Není a přál bych si, abysme to jako vydrželi dál, abysme respektovali volný trh, abysme se vyvarovali státních zásahů do bankovní jako sektoru, protože jsem četl už i ty jako plány o tom, že by se stát měl to kontrolovat jako bankovní jako sektor a státní sektor by to měl prostě kontrolovat, prostě to je nepřijatelné. Oni nesou za svoje, svoje jako jednání samozřejmě odpovědnost a banky ale banky taky musí financovat a to nemůžeme jako přerušit, nemůžeme zasahovat a skutečně vyvarujme se přemíry státních zásahů do svobodného jako podnikání. Nevedlo by to k ničemu dobrému.

Roman CHLUPATÝ, moderátor

Říká na závěr rozhovoru o současné a očekávané budoucí situaci českých vývozců předseda Asociace exportérů Jiří Grund. I za něj se loučí a příjemný den od mikrofonu přeje Roman Chlupatý.

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY