Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

8.11.2011

Na Žofíně o šancích českého exportu

Česká exportní banka se stala hlavním partnerem 122. Žofínského fóra s tématem „Aktuální situace v eurozóně jako limitující faktor pro české exportéry a jejich konkurenceschopnost“.

7.10.2011

Od spolupráce ke hvězdám

Představitelé České exportní banky využili 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, aby informovali své domácí i zahraniční partnery o své nové vizi podpory českého exportu.

5.10.2011

Partnerství pro vesmírné projekty

Představitelé České exportní banky a agentury CzechTrade na společné tiskové konferenci konané u příležitosti 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně představili model vzájemné spolupráce.

5.10.2011

Rusko je inspirativní země

Business den Ruské federace, který se uskutečnil v rámci 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně přinesl i letos řadu podnětů pro naše exportéry.

26.9.2011

ČEB na 53. MSV v Brně

Česká exportní banka se ve dnech 3. - 7. října 2011 účastní 53. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

19.9.2011

„TOP EXPORT“ – top finance – top spolupráce!

Představitelé České exportní banky a České spořitelny podepsali klíčovou dohodu o podmínkách spolupráce při financování subdodavatelů českých exportérů. Týká se programu poskytování provozních úvěrů malým a středním podnikům s obratem od třiceti miliónů do půldruhé miliardy korun. Úvěry poskytuje Česká spořitelna a jejich zajištění je pokryto zárukou České exportní banky.

15.9.2011

Nová emise ČEB

Česká exportní banka, a.s. (rating A1 stabilní výhled / AA- stabilní výhled od Moody's/Standard&Poor's) úspěšně včera realizovala novou emisi dluhopisů 3,675 mld. CZK, plovoucí sazba, splatnost 7 let. Dluhopisy mají emisní cenu 100% a pololetní kupón ve výši 6M PRIBOR s marží 0,75% p.a. Dluhopisy byly vydány v rámci EMTN Programu České exportní banky (výše 3 mld. EUR) a budou kótovány na burze Luxembourg. Česká spořitelna, a.s. (Erste Group) je vedoucím manažerem emise. Výtěžek použije Česká exportní banka na financování exportních půjček a investic v zahraničí.

30.8.2011

Vyšší rating ČEB – vyšší důvěra zahraničních partnerů

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s zvýšila rating České exportní banky, a. s. u dlouhodobých závazků v cizích měnách o dva stupně z A na AA-. U dlouhodobých závazků v domácí měně rating stoupl z A+ na AA. U krátkodobých závazků v domácí i zahraniční měně agentura zvýšila rating na A-1+ se stabilním výhledem.

6.4.2011

Česká exportní banka posiluje mezinárodní vazby

Praha – Česká exportní banka, a.s. (ČEB) se chce ještě více zapojit do vztahů s mezinárodními strukturami a institucemi zaměřenými na podporu exportu. Vytvořila proto od 1.4.2011 Úsek legislativy a mezinárodních vztahů, který bude řídit Petr Križan, jenž se zároveň stává náměstkem generálního ředitele. Jednou z jeho základních odpovědností bude celková strategie a dlouhodobá koncepce rozvoje exportní banky.

5.4.2011

Nové webináře pro malé a střední podniky

Připravili jsme si pro Vás nový formát webinářů: každý měsíc nové téma, webináře pořádány obvykle 2. středu v měsíci od 10:00, délka webináře cca 30 - 60 minut, kapacita 20 účastníků, v případě zájmu nebo naplnění kapacity bude po domluvě webinář opakován ve stejném čase následující středu. V současnosti pro Vás připravujeme: 15.6.2011 - Případové studie na přání

17.3.2011

Česká exportní banka spouští online školení k podpoře malých a středních podniků

Praha – Česká exportní banka, a.s. zintenzivňuje podporu malých a středních podniků. Od března 2011 spouští pravidelné online webináře pro tento segment. Webináře budou pořádány pravidelně jednou měsíčně a jejich ústředním tématem budou různé možnosti financování exportu. Jsou připraveny zhruba pro 20 účastníků, v případě vyššího zájmu se počítá s opakováním. Každý kurz bude trvat zhruba jednu hodinu, během níž se účastníci dozvědí veškeré podstatné informace týkající se možnosti podpory exportu a financování vývozu upravených speciálně pro malé a střední podniky. První webinář se koná 23. března.

2.3.2011

Banku navštívil ministr financí Miroslav Kalousek

Českou exportní banku navštívil 1.3. 2011 v doprovodu předsedy dozorčí rady Zdeňka Zajíčka ministr financí ČR Miroslav Kalousek. Uvedl do funkce nového generálního ředitele Tomáše Uvíru a poděkoval zaměstnancům za výsledky, které dosáhli v období ekonomické krize. Podle ministra financí prošla banka tímto testem s velkou profesionalitou a nadále zůstane základním kamenem funkční proexportní politiky. „Nejdůležitější poslání České exportní banky vidím v tom, že pomáhá profinancovat export české práce a finálních výrobků,“ řekl Miroslav Kalousek.

14.2.2011

Novým generálním ředitelem České exportní banky se stal Tomáš Uvíra

Praha – Představenstvo České exportní banky, a.s. (ČEB) zvolilo dnes do svého čela Tomáše Uvíru. Ten nastupuje na post generálního ředitele po Lubomíru Pokorném, který rezignoval v září 2010. Novým náměstkem generálního ředitele se stal Luboš Vaněk. Tomáše Uvíru a Luboše Vaňka zvolila do představenstva na svém rovněž dnešním zasedání dozorčí rada banky na základě návrhů akcionářů -ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu.

31.1.2011

Česká exportní banka podpořila v roce 2010 vývoz malých a středních podniků za 5 miliard korun

Praha – Česká exportní banka (ČEB) spustila v roce 2010 naplno svůj program podpory malých a středních podniků. Úspěšně vyřídila žádosti o podpořené financování celkem za 2 miliardy korun a spolu s tzv. zprostředkovaným fiancováním přes faktoringové společnosti obsloužila přes 150 firem. Podpořila tak v roce 2010 objem vývozu malých a středních podniků ve výši téměř 5 miliard korun. K zákazníkům z tohoto segmentu patří například společnosti Pražská strojírna, Aero Trade, J4, AM-CME nebo Moravec a Prýma.

28.1.2011

Česká exportní banka uzavřela v loňském roce nové smlouvy v objemu 44 miliard korun

Praha – Česká exportní banka dnes zveřejnila předběžné neauditované výsledky hospodaření za rok 2010. Banka loni podepsala smlouvy v objemu 43,787 miliardy korun, což oproti roku 2009 představuje nárůst o 74 procent. Největším kontraktem je financování tepelné elektrárny Adularya v Turecku. Zisk banky před zdaněním dosáhl výše 228,7 milionů korun.

19.1.2011

Česká exportní banka vyhrála mezinárodní arbitráž s americkou společností AIG o půl miliardy Kč

Praha – Česká republika arbitráže pouze neprohrává. Vídeňský rozhodčí soud zamítl žalobu amerického finančního ústavu AIG, který po České exportní bance požadoval zhruba 24 miliónů amerických dolarů, tedy přibližně 440 milionů Kč, a odsoudil AIG k plné úhradě nákladů arbitráže. Na rozsudek, jehož znění obdržela Česká exportní banka koncem září 2010, navazuje rozsudek z tohoto týdne, v němž Rozhodčí soud stanovil, že AIG musí České exportní bance uhradit veškeré náklady právního zastoupení ve výši 48,6 milionu Kč a náklady na arbitráž v hodnotě 169 tisíc EUR, tedy asi 4,1 milionu Kč. Spor, který souvisel s dodávkou trolejbusů Škoda do San Franciska z devadesátých let, je tak po více než dvou letech definitivně ukončen.

12.1.2011

Výzkum: firmy chtějí větší podporu financování svých subdodavatelů při exportu

Praha – Drtivá většina (96 %) velkých exportérů zapojuje do svých vývozních aktivit subdodavatele z řad malých a středních podniků a všichni by uvítali možnost jejich podpory ve spolupráci s Českou exportní bankou (ČEB). Mezi hlavní výhody této spolupráce podle nich patří řádné a včasné dodání zakázky ze strany subdodavatele, rychlost poskytnutí prostředků, sjednocení podmínek financování a s tím spojený výběr subdodavatelů orientovaný na kvalitu, ne na podmínky financování. Získání úvěru na výrobu své subdodávky pro export, o který by firmy žádaly u své banky pod zárukou ČEB, by rádo využilo 39 % malých a středních podniků. Vyplývá to z výzkumů, které si nechala zpracovat Česká exportní banka.

7.1.2011

Martin Frelich řídí exportní a projektové financování

Praha – Ředitelem odboru exportního a projektového financování České exportní banky se stal devětatřicetiletý Ing. Martin Frelich, MBA. V pozici nahradil Petra Kolíska, který na konci minulého roku z banky odešel. Frelich bude se svým týmem zodpovědný za péči o stávající klienty, hledání nových obchodních příležitostí na exportních trzích a komplexní zpracování jednotlivých obchodních případů.

3.1.2011

Česká exportní banka pomohla za 15 let existence k vývozu za 270 miliard korun

Praha – Česká exportní banka, a.s. (ČEB) má za sebou 15 let existence. Od roku 1995 podpořila financování exportu v celkovém objemu 270 miliard Kč. Zisk po zdanění dosáhl za stejné období souhrnné výše přes 1,2 miliardy Kč. K největším třem obchodům, na kterých se ČEB podílela, patří financování rekonstrukce a modernizace válcovací tratě v Rusku, dostavba jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku a stavba tepelné elektrárny a těžebních kapacit v Turecku.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY