Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

19.9.2011

„TOP EXPORT“ – top finance – top spolupráce!

Představitelé České exportní banky a České spořitelny podepsali klíčovou dohodu o podmínkách spolupráce při financování subdodavatelů českých exportérů. Týká se programu poskytování provozních úvěrů malým a středním podnikům s obratem od třiceti miliónů do půldruhé miliardy korun. Úvěry poskytuje Česká spořitelna a jejich zajištění je pokryto zárukou České exportní banky.

Česká spořitelna ve spolupráci s Českou exportní bankou uvádí na trh program provozního financování pro subdodavatele „TOP EXPORT“.

Subdodavatel v tomto programu získá nejen flexibilní přístup k financování, ale i maximální zjednodušení úvěrového procesu.

„Podpisem této dohody jsme zahájili naprosto novou éru našich vztahů se soukromým bankovním sektorem. Věřím, že vzájemné partnerství pomůže inspirovat naše firmy a podnikatele k novým způsobům myšlení a novým přístupům. Jen tak totiž dokážeme hledat a využívat všechny příležitosti pro zvýšení naší konkurenceschopnosti na zahraničních trzích“, říká generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra.

Česká spořitelna vnímá nové financování subdodavatelů českého exportu jako klíčový krok pro vytváření národních klastrů v jednotlivých průmyslových oborech. „TOP EXPORT“ program představuje další klíčový produkt pro podporu plánů na strategický rozvoj malých a středních podniků v české ekonomice a efektivní nástroj pro jejich zahraničně obchodní expanzi nejen na tradiční, ale i nové vývozní trhy.

„Vytvoření tohoto nového nástroje podpory českého exportu vnímají Česká spořitelna a Česká exportní banka jako další pilíř pro růst českého exportu a získání nových zákazníků a trhů. Věříme, že TOP EXPORT program bude sloužit jako jeden z důležitých strategických impulsů pro akceleraci českého ekonomického růstu, zvýšení zaměstnanosti a konkurenční schopnosti malých a středních podniků“, řekl po podpisu smlouvy náměstek generálního ředitele České spořitelny Daniel Heler.

Podpisu smlouvy se v pražském hotelu Pyramida účastnil i náměstek ministra průmyslu Milan Hovorka: „Podpis dohody mezi Českou exportní bankou a Českou spořitelnou velmi vítám. Považuji ho za důležitý moment v našem společném úsilí zaměřeném na podporu internacionalizace českých firem. Věřím, že prostřednictvím proexportní záruky se malé a střední podniky dostanou rychleji a snadněji ke zdrojům, jež umožní realizovat jejich podnikatelské záměry a být úspěšnými na zahraničních trzích.“

foto číslo 8894 (zleva):
Ing. Tomáš Uvíra (ČEB)
předseda představenstva a generální ředitel
Ing. Daniel Heler (ČSAS)
člen představenstva a náměstek generálního ředitele
Ing. Michal Bakajsa (ČEB)
místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele
foto číslo 8941 (zleva):
Ing. Michal Bakajsa (ČEB)
místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele
Ing. Milan Hovorka (MPO)
náměstek ministra průmyslu a obchodu
místopředseda Dozorčí rady ČEB
Ing. Daniel Heler (ČSAS)
člen představenstva a náměstek generálního ředitele
Ing. Tomáš Uvíra (ČEB)
předseda představenstva a generální ředitel

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY