Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

19.12.2012

Večer šampionů českého exportu

Generální ředitel České exportní banky Jiří Klumpar promluvil k vítězům osmnáctého ročníku prestižní soutěže „Exportér roku“. Vyzdvihl význam exportu pro českou ekonomiku a nabídl přítomným exportérům spolupráci při hledání nových perspektivních trhů.

18.12.2012

ČEB bude financovat klíčovou dálnici na Balkáně

Za účasti ministra průmyslu a obchodu České republiky Martina Kuby a premiéra Federace Bosny a Hercegoviny Nermina Nikšiče byla v Sarajevu slavnostně podepsána Mandátní smlouva mezi Českou exportní bankou a společností JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.

9.11.2012

Súdánská republika – příležitost pro české exportéry

Náměstek generálního ředitele České exportní banky Michal Bakajsa a guvernér státu Chartúm Abdulrahman El Khedir diskutovali na společné schůzce o možnostech exportního financování, podpoře vzájemného obchodu a příležitostech pro české exportéry

19.10.2012

Vyjádření předsedy představenstva ČEB Ing. Miloslava Kubišty

V minulých dnech vláda ČR projednala a vzala na vědomí Informaci ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „ Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.“, ve které bylo uvedeno stanovisko akcionářů ke kontrolnímu závěru NKÚ a návrh opatření, která směřují zejména ke zkvalitnění rozhodovacího, kontrolního a monitorovacího mechanismu při poskytování financování vývozu se státní podporou. Nechci zde polemizovat s nálezy a závěry NKÚ, k nim jsme se již vyjádřili v našich námitkách a odvoláních v průběhu kontrolní akce, ani nemíním komentovat různé spekulace, které se téměř denně objevují v hromadných sdělovacích prostředcích.

12.10.2012

Irák – nadějný partner českých exportérů

Místopředseda představenstva a náměstek GŘ České exportní banky Michal Bakajsa se zúčastnil Česko-Iráckého podnikatelského fóra v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

25.9.2012

Blíž k podnikatelům v krajích

Generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra spolu s náměstkem GŘ ČEB Petrem Križanem podepsali Memorandum o spolupráci mezi ČEB a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, zastoupenou předsedou představenstva Janem Březinou.

12.9.2012

Bělorusko – náš spolehlivý partner

Místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele České exportní banky Michal Bakajsa se u příležitosti 54. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu zúčastnil Business dne Běloruska.

11.9.2012

Zájem o Rusko

Náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva České exportní banky Michal Bakajsa promluvil k účastníkům Business dne Ruské federace, pořádaného každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

11.9.2012

Indická výzva pro české exportéry

Generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra a výkonný ředitel londýnské pobočky Export-Import Bank of India Vikramaditya Ugra podepsali u příležitosti 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně memorandum o spolupráci obou bank. Účelem tohoto partnerství je podpora rozvoje vzájemného obchodu mezi Českou a Indickou republikou.

11.9.2012

Další krok k významnější podpoře malých a středních firem

Česká exportní banka a Československá obchodní banka podepsaly na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání. Záruky ČEB na podporu výroby pro export jsou další formou pomoci malým a středním podnikům.

10.9.2012

Na veletrhu v novém

V termínu od 10. do 14. září se Česká exportní banka účastní 54. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Uvítáme Vás v novém, moderním stánku č. 034 v Pavilonu A1

22.8.2012

Česká exportní banka získala v Egyptě významného partnera

Za účasti ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga a ministra průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky Mahmouda Eisy podepsali generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra a generální ředitel Export Development Bank of Egypt Maged Fahmy dohodu o vzájemné spolupráci. K podpisu dohody došlo v souvislosti se státní návštěvou ministra Karla Schwarzenberga v Egyptské arabské republice.

17.7.2012

Prohlášení generálního ředitele ČEB Tomáše Uvíry k závěrům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu

Prohlášení generálního ředitele České exportní banky Tomáše Uvíry k závěrům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřené na postupy ČEB při využívání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na podporu exportu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011. V případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

9.7.2012

ČEB uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci s indonéskou Eximbank

U příležitosti státní návštěvy prezidenta České republiky Václava Klause v Indonésii podepsali náměstek generálního ředitele České exportní banky Miloslav Kubišta a I Made Gde Erata, generální ředitel indonéské Eximbank, memorandum o mezibankovní spolupráci.

26.6.2012

ČEB se aktivne podílí na vylepšení pozice českých exportérů v zahraničí

Náměstek generálního ředitele ČEB Petr Križan vystoupil na konferenci Bezpečnost ČR v 21. století – partnerství jako závazek i šance. Ve své prezentaci kladl důraz především na potřebu uplatnění nejmodernějších technologií při podpoře českého exportu. Důraz kladl na nezbytnost teritoriální i oborové diverzifikace českého exportu.

6.6.2012

ČEB a Trade Bank of Iraq podepsaly memorandum o spolupráci

Za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kuby a náměstka ministra Milana Hovorky podepsali čelní představitelé České exportní banky a Trade Bank of Iraq memorandum o spolupráci. Za českou stranu tento klíčový dokument podepsal předseda představenstva a generální ředitel ČEB Tomáš Uvíra a místopředseda představenstva a náměstek GŘ ČEB Michal Bakajsa. Za iráckou stranu pak předsedkyně představenstva TBI Hamdiyah Mahmood Faraj Al-Jaff. Podílíme se na podpoře již zavedené značky „Czech Made“

26.4.2012

Česká exportní banka – významná adresa pro české exportéry

Valná hromada akcionářů České exportní banky schválila ve čtvrtek 26. dubna 2012 Výroční zprávu ČEB. V loňském roce banka dosáhla druhého nejlepšího výsledku za poslední desetiletí – uzavřela celkem 55 obchodních případů v hodnotě přes 25,7 miliardy korun. V případě 44 obchodních případů se jednalo o obchody nově identifikované a celkově zpracované v průběhu roku 2011 v hodnotě přes 19,8 miliardy korun.

13.4.2012

Aktualizovaný Sazebník cen za poskytované služby ČEB

Od 16. dubna 2012 platí aktualizovaný Sazebník cen za poskytované služby ČEB, který zavádí některé nové poplatky za úvěrové a záruční obchody. Jejich účelem je ohodnocení práce a zdrojů ČEB, které jsou věnovány přezkoumání a vyhodnocení nových žádostí.

26.3.2012

Nové příležitosti pro český průmysl v Alžírsku

U příležitosti oficiální návštěvy ministra průmyslu, malého a středního podnikání a podpory investic Alžírské demokratické a lidové republiky, J. E. Mohameda Benmeradi, se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskutečnilo Česko – alžírské podnikatelské fórum. Za Českou exportní banku se této akce účastnil místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Michal Bakajsa. V ALDR se nabízejí široké možnosti pro export českých firem

26.3.2012

Setkání s ministrem financí Republiky Černá Hora

Představitelé České exportní banky v čele s předsedou představenstva a generálním ředitelem Tomášem Uvírou jednali na neformálním setkání s ministrem financí Republiky Černá Hora Miloradem Katnićem. K setkání došlo v souvislosti se státní návštěvou Milorada Katniće v České republice.

20.3.2012

„Exportéři, zaměstnejte internet!“ Registrace do týdenního online kurzu pro exportéry startuje

Všichni exportéři (zejména B2C), kteří mají zájem „zaměstnat internet“, teď mají možnost se registrovat do týdenního online kurzu. Ten pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) ve spolupráci s českým Googlem, agenturou Czech Trade a Českou exportní bankou. Projekt proběhne od pondělí 26. března na oficiálním portálu pro podnikání a export pod názvem BusinessInfo.cz, který patří pod CzechTrade. Registrace na stránkách AMSP startuje 19. března a potrvá do 25. března.

16.3.2012

Úspěšná emise dluhopisů ČEB

Česká exportní banka, a.s., úspěšně vydala na zahraničních kapitálových trzích novou emisi dluhopisů v hodnotě 250 mil. EUR, se splatností 7 let, kupón 3,625 %. Hodnotu dobrého ratingu České republiky a úspěšnost prezentování jména ČEB dokázal průběh ocenění emise, když během dvou hodin poptávka investorů přesáhla 900 mil. EUR a umožnila tak bance dále snížit předpokládaný výnos a dosáhnout agresivního ocenění transakce.

2.3.2012

ČEB se aktivně podílí na vylepšení exportní bilance s Libanonem

Náměstek generálního ředitele České exportní banky Michal Bakajsa se zúčastnil Česko – libanonského podnikatelského fóra. Úvodní slovo přednesl ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba a ministr hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolas Nahas, kteří v rámci fóra podepsali Společné prohlášení. Od roku 2009 došlo ve vzájemných obchodních vztazích obou států k výraznému oživení.

15.2.2012

ČEB pomohla otevřít nové trhy pro český export

U příležitosti návštěvy prezidenta Václava Klause v Turecku podepsali představitelé České exportní banky a turecké společnosti Rönesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (RGY) memorandum o podpisu úvěrové smlouvy na financování business centra v Petrohradu, v hodnotě 36 miliónů dolarů.

8.2.2012

Česká exportní banka fandí malým a středním podnikům

Česká exportní banka podpořila v roce 2011 rekordní počet malých a středních firem. V počtu klientů (338) jde o stoprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2010. Celkový objem obchodních případů v segmentu malých a středních podniků přesáhl čtyři miliardy korun.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY