Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

26.4.2012

Česká exportní banka – významná adresa pro české exportéry

Valná hromada akcionářů České exportní banky schválila ve čtvrtek 26. dubna 2012 Výroční zprávu ČEB. V loňském roce banka dosáhla druhého nejlepšího výsledku za poslední desetiletí – uzavřela celkem 55 obchodních případů v hodnotě přes 25,7 miliardy korun. V případě 44 obchodních případů se jednalo o obchody nově identifikované a celkově zpracované v průběhu roku 2011 v hodnotě přes 19,8 miliardy korun.

„Jde o obdivuhodný výkon našich odborných týmů – identifikovat a zároveň během jednoho roku dotáhnout do konce 44 nových obchodů v tak náročném oboru, jako je exportní financování, svědčí o maximálním nasazení a profesionalitě našich lidí,“ říká předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky Tomáš Uvíra.

Velmi nadějných čísel banka dosáhla ve strategické oblasti malých a středních podniků. Podpořila celkem 338 klientů v tomto segmentu, což je více než stoprocentní nárůst oproti roku 2010. Celková hodnota obchodů v tomto segmentu činila téměř 4,6 miliardy korun.

Chceme více podporovat malé a střední podniky

„Podporu malých a středních podniků chceme v dalším období ještě mnohonásobně zvýšit. Musíme si uvědomit, že jde o hlavní zaměstnavatele v České republice. Jejich podnikatelské a exportní úspěchy proto vždy budou výrazně ovlivňovat stav naší ekonomiky. Důraz na jejich podporu konečně klade i vládou nedávno schválená Exportní strategie ČR pro období 2012–2020,“ dodává Tomáš Uvíra.

Česká exportní banka hraje v systému státní podpory exportu neopominutelnou roli. Z nové exportní strategie pro ni vyplývá řada úkolů a výzev nejen v souvislosti se samotným financováním. Její aktivní účast je očekávána i v procesu teritoriální a oborové diverzifikace našeho exportu s cílem podstatně snížit více než třiaosmdesáti procentní závislost našeho vývozu na trzích Evropské unie.

Datum: 26.4.2012 15:28:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY