Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

5.4.2012

MZV a ČEB společně podpoří české exportéry v náročných teritoriích

Dne 5. dubna 2012 podepsali náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub a generální ředitel České exportní banky, a.s., Tomáš Uvíra „Memorandum o spolupráci obou subjektů při podpoře českého exportu“.

Náměstek Dub při příležitosti podpisu Memoranda uvedl: „Exportní financováni je nejsilnějším nástrojem, který stát má při podpoře zahraniční expanze firem. Jeho dostupnost je často základem úspěchu exportérů při realizaci obchodu především v obtížných teritoriích. Jsem rád, že česká diplomacie bude takto moci při naplňování Memoranda poskytnout českým exportérům zcela konkrétní podporu.“

Prohloubíme vzdělávání našich pracovníků

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), jako jeden z akcionářů České exportní banky, a.s. (ČEB), umožní na základě podepsaného Memoranda pracovníkům ČEB krátkodobé studijní pobyty na velvyslanectvích ČR, zejména v mimoevropských zemích, kde stát hodlá výrazněji podpořit český export. Účelem studijních pobytů je umožnit pracovníkům ČEB bližší seznámení se s podnikatelským a finančním prostředím v uvedených teritoriích, kam je vstupování českých exportérů bez státní pomoci velmi náročné.

Další podpora od MZV

MZV poskytne pracovníkům ČEB využití kancelářských prostor a informačních zdrojů velvyslanectví a pomůže při zajišťování jednání na ministerstvech a v relevantních finančních a podnikatelských institucích v dané zemi. Před odjezdem na studijní pobyt poskytnou dle Memoranda pracovníci MZV vyjíždějícím pracovníkům ČEB konzultace o příslušných teritoriích.

Znalost konkrétního prostředí hraje při podpoře exportu zásadní roli

MZV a ČEB se shodují v tom, že důkladná znalost podnikatelského a finančního prostředí teritorií nejen napomůže poskytování kvalitnějších služeb ČEB českým exportérům, ale i ke kvalifikovanějšímu odhadu rizik a možností jejich zajištění při vynakládání prostředků ČEB k financování českého vývozu.

Podpis Memoranda je dalším krokem Ministerstva zahraničních věcí ČR na cestě ke zkvalitnění podpory českého exportu. Otevírání dveří českému byznysu v zahraničí a jeho podporu považuje MZV za jednu z priorit své činnosti.

 

Datum: 5.4.2012 15:31:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY