Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

17.7.2012

Prohlášení generálního ředitele ČEB Tomáše Uvíry k závěrům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu

Prohlášení generálního ředitele České exportní banky Tomáše Uvíry k závěrům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřené na postupy ČEB při využívání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na podporu exportu. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011. V případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Funkci generálního ředitele jsem převzal v únoru 2011. Krátce po mém uvedení do funkce zahájil NKÚ svou kontrolu zaměřenou na postupy banky a využívání prostředků na podporu exportu. Po seznámení se s činností banky jsem výrazně zintenzivnil kontrolní činnost v bance (kontrola účetnictví klientů a realizace úvěrů na místě, apod.). Na základě zjištěných nedostatků, které korespondují s nálezy NKÚ, jsem postupně připravoval a provádím systémové změny s cílem jejich odstranění. Zároveň jsem realizoval personální změny v oblasti kontroly čerpání úvěrů, interního auditu a vymáhání pohledávek.

Finanční výkazy ČEB k 31. 12. 2011, resp. k 30. 6. 2012 plně korespondují se skutečným stavem banky. Její finanční stabilita není ohrožena a naše postupy jsou zcela v souladu s obecně platnými právními předpisy. I samotná zpráva NKÚ konstatuje, že od roku 2011 došlo k zintenzivnění kontroly. Během roku, kdy jsem ve funkci, byly již některé změny realizovány, další, ty radikálnější, čekaly na závěry NKÚ, neboť jsem je chtěl mít podepřené nezávislým posouzením stavu.

V současné době navrhuji výraznou změnu ve složení představenstva, zavedení přísných limitů na poskytování úvěrů s cílem omezení klientelismu a umožnění přístupu k podpoře mnohem širšímu počtu exportérů. Dále se zasazuji o zpřísnění pravidel pro poskytování financování s cílem snížit rizika a negativní dopady na státní rozpočet.

Hlavním posláním České exportní banky je podporovat zaměstnanost v České republice a to cestou, kdy podpoříme export u co největšího počtu podnikatelů, kteří vytvářejí pracovní místa v ČR. Jsem připraven prosadit další výrazné personální a organizační změny, abych dosáhl obrácení trendu v co nejkratší době.

Datum: 17.7.2012 15:21:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY