Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

Česká exportní banka podepsala dohody o spolupráci s významnými zahraničními finančními ústavy

Exportéři stále více přesouvají svůj zájem na východní trhy a hledají zde partnery k financování. Česká exportní banka (ČEB) si je toho vědoma a aktivně proto vyhledává na těchto trzích partnery v řadách specializovaných finančních institucí. Mezi zatím poslední uzavřené smlouvy o rámcové spolupráci patří v červnu podepsané dohody s Mezinárodní investiční bankou (MIB) a s ruskou Alfa Bank.

Mezinárodní investiční banka (The International Investment Bank) je uznávanou finanční institucí s dlouholetou historií, těšící se pověsti spolehlivé banky. Banka byla založena registrací při Sekretariátu OSN v roce 1970 a mezi zakládajícími státy nechybělo tehdejší Československo. Dosud Mezinárodní investiční banka úvěrovala kolem 200 investičních projektů v různých zemích a poskytla úvěry v celkové částce více než 7 miliard euro. Podíl podnikatelských subjektů z ČR na této částce je, zvláště v posledních letech, bohužel minimální. To by do budoucna měla měnit i rámcová dohoda o spolupráci uzavřená s ČEB.

Ta navazuje na předchozí dohodu uzavřenou v roce 2005, rozšiřuje významně její záběr a deklaruje společný zájem obou smluvních stran na podpoře českých vývozců, včetně malých a středních podniků. V rámci Ruské federace (RF) budou obě banky spolupracovat při monitoringu společných transakcí a vzájemně konzultovat a vyměňovat si zkušenosti a know-how týkající se místního trhu. Pro další teritoria, zahrnující i Českou republiku, platí, že se oba partneři budou informovat o potenciálně zajímavých projektech a aktivně podporovat obchod s českými a ruskými produkty a službami. Tato podpora českých exportů bude logicky směřovat zejména do členských zemí MIB (mezi něž patří kromě RF kupříkladu Mongolsko, Kuba a Vietnam). Dohoda zahrnuje spolupráci i v dalších oblastech, jakými jsou například krátkodobé obchody na mezibankovním trhu, obchodní návštěvy a stáže či společné prezentace na vybraných akcích.

Další dohodu uzavřela Česká exportní banka s ryze ruským subjektem – OAO Alfa Bankou. Smlouvou vymezené oblasti spolupráce zahrnují mimo jiné možnost společného střednědobého a dlouhodobého financování vývozu zboží a služeb z České republiky do Ruské federace či přímé úvěry pro Alfa Bank ze strany ČEB, poskytované v souladu s Konsenzem OECD. Možnosti spolupráce zahrnují rovněž participaci na společných projektech ve třetích zemích nebo v oblasti finančních a kapitálových trhů.

Datum: 10.7.2013 11:42:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY