Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

Efektivní spolupráce při financování exportu

Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost uspořádaly u příležitosti MSV Brno společnou konferenci „Exportní financování“.

Konference se konala pod záštitou České bankovní asociace a jejím cílem byla výměna zkušeností s financováním exportu mezi státním a soukromým bankovním sektorem a samotnými exportéry.

„Velmi jsem stál o to, aby se tato konference na letošním strojírenském veletrhu konala. Chtěl jsem, aby to byla společná akce, kde bankovní sektor přichází za exportéry s nabídkou atraktivního exportního financování. S tím, že si všichni uvědomujeme, že základ udělají komerční banky a pojišťovny a jejich nabídku doplní státní instituce – ČEB a EGAP“, řekl ve svém projevu náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka.

Generální ředitel České exportní banky ve své prezentaci vyzdvihl hlavní poslání ČEB, které spatřuje především v podpoře růstu mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pomocí efektivního financování exportu. Zmínil základní pilíře vize strategického směřování banky do roku 2018 a její hlavní úkoly: „Úkolem České exportní banky není financovat rizikové projekty, ale ekonomicky návratné projekty v rizikovějších teritoriích. Servis banky chceme vymezit nejen s ohledem na unikátní schopnost ČEB poskytovat produkty a služby vázané na dlouhodobé projekty, ale rovněž ve vazbě na hlubokou znalost teritorií, oborů a klientských segmentů, s nimiž banka pracuje,“ zdůraznil Jiří Klumpar.

V nadcházejícím období se Česká exportní banka chce soustředit zejména na podporu vývozců v roli finálních dodavatelů, teritoriální diverzifikaci či podporu investičních aktivit v zahraničí a zvýšení počtu podpořených vývozců – nepřímo tlakem na zapojení většího počtu subjektů jako subdodavatelů pro velké exportní projekty financované ČEB a přímo - prostřednictvím interních postupů pro lepší identifikaci potenciálních nových exportérů z řad malých a středních podniků.

Jedním z nástrojů intenzivnější podpory malých a středních podniků se stane i úzká spolupráce České exportní banky s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v oblasti proexportních záruk.

Datum: 9.10.2013 15:28:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY