Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

Nové šance pro české ruce v Latinské Americe

V Latinské Americe jsou stále potřeba české dovednosti a české technologie tu mají dobrý zvuk. Na tom se shodli všichni přednášející na semináři „Obchodování s Latinskou Amerikou“, který se konal 19. září 2013 v Praze.

Seminář za podpory odborných partnerů České exportní banky, EGAP, CzechTrade, EY, White & Case a Svazu průmyslu a dopravy ČR pořádala společnost HBSC Bank v rámci 5. ročníku projektu HBSC GRANT (www.podporaexportu.cz). Ten podporuje české exportéry formou poskytnutého know-how při řešení konkrétního exportního případu a finanční cenou ve výši 1 milionu korun pro vítězného exportéra.

Akviziční cesta se vyplatila

Brazílii, zemi, která podle Svazu průmyslu a dopravy ČR vede v žebříčku zájmu českých firem, z pohledu byznysu představil, Marcelo Vaz de Campos z brazilské ambasády v Praze. Prostoru pro uplatnění českých firem zde vidí hodně. Evropa má s Brazílií navíc nejčilejší obchodní kontakty. Na brazilském importu se totiž z 20 % podílí země EU, ze 17 % Čína a z 11 % USA.

Slova o atraktivnosti Latinské Ameriky potvrdil i Ing. Vasili A. Kamenetski ze společnosti EKOL, výrobce parních turbín a kotlů. Díky tomu, že tento kontinent oplývá značným nerostným bohatstvím, k jehož zpracování je nutná elektrická energie, najdou zde uplatnění výrobky této brněnské firmy. Ta také vyhrála ve třetím ročníku soutěže HBSC Grant a získala finanční odměnu ve výši půl milionu korun. Použila ji na úspěšnou akviziční cestu po několika zemích Latinské Ameriky. 

Rovněž Ing. Jiří Kopic z prostějovské společnosti DTvm, a.s.– Výhybkárna a strojírna považuje Latinskou Ameriku za správný cíl pro české firmy. Společnost specializovaná na výhybky pro železniční a tramvajové tratě a tratě metra dnes díky zakázkám pro latinskoamerický kontinent pracuje na dvě směny a zaměstnává 380 lidí. Jeho celkové roční tržby dosahují 800 milionů Kč.

Úspěšný obchod končí inkasem

Ale šanci na úspěch na trzích v Latinské Americe nemají jen velké firmy. To ostatně dokazuje příběh společnosti Arkon Production, jejíž tým tvoří deset zaměstnanců. Její majitelka, Ing. Šárka Tichá prozradila své několikaleté zkušenosti s obchodováním v Chile. Specialistka na elektromagnetické průtokoměry, které dnes exportuje do 20 zemí světa, hodnotila v případě obchodu s Chile velmi pozitivně spolupráci s Českou exportní bankou. Banka, obecně vnímána spíše jako partner velkých hráčů, nejen na tomto obchodním případu dokazuje, že má co nabídnout i menším firmám. Řešením byl zde přímý vývozní dodavatelský úvěr, který umožnil společnosti Arkon Production  v Chile realizovat velmi zajímavé kontrakty. O tom, že se nejedná o žádnou výjimku, ale o standardní přístup České exportní banky ke klientům ze segmentu MSP, potvrdil Marek Jeník, úvěrový manažer ČEB.

Na dlouhodobější perspektivy i na rizika spojená s obchodováním s Latinskou Amerikou upozornil Zdeněk Němec z pořádající HBSC Bank. Za úspěšný kontrakt lze totiž považovat až kontrakt zaplacený. Ani v případě rizik však nejde o žádné nepřekonatelné záležitosti. Při jejich řádném ošetření – použitím vhodných platebních a dodacích podmínek – a při dobře nastavené spolupráci s místními partnery, může v Latinské Americe prorazit s kvalitní produkcí jakákoliv česká firma. O eliminaci rizik prostřednictvím pojištění EGAP hovořila ve svém vystoupení Lucie Trsková, zástupkyně dalšího z odborných partnerů. Mozaiku informací týkajících se možností latinskoamerického trhu pak doplnila Ing. Dagmar Kuchtová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Seminář potvrdil jedno. I pro Latinskou Ameriku, stejně jako pro jiná teritoria platí, že informace o daném regionu a místních obchodních pravidlech a zvyklostech mají cenu zlata. Pak končí každý obchod tak jak má – inkasem.  

Datum: 19.9.2013 13:32:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY