Obsah Menu Vyhledávání

ČEB snižuje ztrátové pohledávky o více jak 2,5 miliardy CZK

Česká exportní banka (ČEB), specializovaná bankovní instituce zřízená za účelem státní podpory exportu, pomohla za dobu svého působení realizovat přes 1200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu, který přesahuje 380 mld. CZK. Každá miliarda z úvěrů podpořila v české ekonomice stovky pracovních míst.

Nyní zaznamenává ČEB výrazné úspěchy. Téměř o 8,5 miliard CZK se snížila celková částka úvěrových pohledávek se selháním dlužníka. Konkrétně se jedná o snížení ze 40,750 mld. CZK předloni na stávajících 32,343 mld. CZK ke konci roku 2016. Významným způsobem se podařilo snížit i ztrátové pohledávky a to z 18,805 na 16,263 miliard korun. To znamená, že za rok 2016 se jejich výše snížila o 2,542 miliard korun.

Generální ředitel Ing. Karel Bureš k tomu vysvětluje: „Pro naši banku to byl rekordní rok, co se vyřešení pohledávek se selháním dlužníka týče. Z tohoto hlediska dosáhla ČEB nejlepších výsledků za posledních pár let. Mohu říct, že se zúročuje strategie, kterou jsme v minulosti nastavili. Aplikujeme všechny účinné metody, jak získat vložené prostředky zpět, a já mohu s důvěrou sdělit, že se nám podařilo vylepšit důležité finanční ukazatele banky.“

V loňském roce se České exportní bance opravdu výrazně dařilo. Je to primárně tím, že banka vyvíjela celou řadu aktivit, aby dosáhla tohoto zlepšení.

V první řadě se získaly prostředky ze splacení některých významných pohledávek. Specializované útvary ČEB vedly v minulém roce celou řadu dlouhodobých a intenzivních jednání. Jejich výsledkem bylo právě úspěšné splacení finančních prostředků. Konkrétně se jedná o obchodní případ SSM, kde momentálně probíhá konkurzní řízení. Probíhají standardní řízení a jednání, konkurzní správce připravuje prodej majetku. Dále se jednalo o ruský Ural Vagon Zavod - výrobce tryskacích zařízení a metacích kol.

Dalším významným a pozitivním krokem byl prodej dvou velkých pohledávek. Podařil se zejména prodej pohledávek společnosti Job Air Technic, kterým současné vedení ČEB úspěšně završilo snahy o vyřešení problematického úvěru z  roku 2007. Neméně úspěšným případem je i prodej spojené pohledávky AUM LLC/ Mopas, který se uskutečnil na konci roku 2016. Jedná se o obchodní případ, týkající se exportu vozů Tatra, které se využívají pro dovoz uhlí z Mongolska do Číny.

Část prostředků, které vedly ke snížení ztrátových pohledávek a vylepšení bilance, byla získána díky řádnému pojistnému plnění od EGAP, vyplývajícímu z daných pojistných smluv. V neposlední řadě k této částce přispěly i odpisy ztrátových pohledávek v portfoliu ČEB.

České exportní bance se díky aktivnímu a cílevědomému přístupu, povedlo získat značnou část pohledávek a přispět tak ke zlepšení celkové bilance.

Datum: 7.2.2017 16:25:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY