Obsah Menu Vyhledávání

Rok podpory exportu malých a středních agroexportérů a potravinářů

Česká exportní banka (ČEB) vyhlásila letošní rok „rokem podpory exportu malých a středních agroexportérů a potravinářů“. Tímto krokem chce navázat na strategické záměry Ministerstva zemědělství vyplývající z Exportní strategie ČR pro období 2012 – 2020, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení komoditní struktury agrárního vývozu, respektive zvýšení podílu zpracovaných výrobků a potravin s vysokou přidanou hodnotou ve struktuře celkového vývozu.

ČEB loni dosáhla rekordních výsledků v oblasti podpory vývozu malých a středních podniků (SME). Jen počet financovaných zemědělských a potravinářských SME obchodních případů vzrostl o 60 % oproti roku 2015 a tvořil polovinu všech uzavřených smluv.

„Celkový objem těchto smluv se zvýšil dokonce čtrnáctkrát. Loňské výsledky považujeme za velmi uspokojivé, chceme na ně navázat a ještě dále zlepšit. Proto jsme letošní rok označili za rok malých a středních  agroexportérů a potravinářů,“ zdůraznil Ing. Karel Bureš, generální ředitel ČEB.

ČEB se v segmentech zemědělství a potravinářství loni výrazně dařilo nejen díky správně zvolené strategii, ale také díky plodné spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

„Naším dlouhodobým záměrem je rozvoj potravinářského odvětví. Podpora malých a středních podniků je důležitá. Právě malé a střední firmy přinášejí na trh rozmanitost a jejich výrobky svou kvalitou v zahraničí obstojí. Je jen potřeba je podpořit, proto jsem iniciativu České exportní banky, která doplňuje aktivity našeho Ministerstva zemědělství, uvítal,“ řekl ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.

Aby plány ČEB nezůstaly jen na papíře, banka v tomto „agroexportérském a potravinářském“ roce již začala realizovat a rozpracovávat další obchodní případy v tomto sektoru. Podepsala například smlouvu o odkupu pohledávek se společností zabývající se vývozem potravinářské pšenice na Kubu. 

„V souvislosti s vývozem na kubánský trh se plánují podpisy i dalších smluv týkající se exportu sladu, sušeného mléka a jiných komodit. V různých fázích projednávání jsou obchody související s vývozem pekárenské technologie do stávajících teritorií či výstavba pivovarů na africkém kontinentu, kde by ČEB ráda posílila své aktivity,“ prozradil generální ředitel banky.

ČEB a MZe se shodují na tom, že podnikatelské mise jsou velmi užitečnou platformou, jak se na takových složitějších trzích prosadit, získat důležité know-how a najít nové exportní příležitosti pro tuzemské agroexportéry a potravináře. 

Datum: 18.4.2017 14:39:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY