Obsah Menu Vyhledávání

Profil banky

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

Posláním ČEB je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky.

ČEB se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Banka má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou a kvalitou.

Banka klade důraz na komplexnost nabídky produktů financování vývozu. V poslední době vidí svou úlohu vedle financování exportu zboží a služeb také v nabídce financování inženýrských, především liniových staveb v zahraničí. Realizuje rovněž řadu modelů strukturovaného a projektového financování. Českým investorům poskytuje výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. Česká exportní banka rovněž výrazně rozšířila služby financování malých a středních podniků, jejichž činnost je svázána s exportem. „ČEB neposkytuje spotřebitelské úvěry a nikdy nenabízí své produkty prostřednictvím telefonu!“

Vize strategického směřování České exportní banky

Strategie České exportní banky, a.s. pro období 2014 až 2018 vymezuje strategický rámec fungování banky do roku 2018, shrnuje celkovou vizi jejího dalšího směřování a stanovuje hlavní cíle její činnosti v návaznosti na cíle státních koncepčních dokumentů v oblasti posilování konkurenceschopnosti ČR a podpory exportu.

Celková strategie banky je tvořena deseti základními oblastmi, jež jsou z hlediska chodu banky a perspektiv jejího budoucího rozvoje vnímány jako klíčové. Ty jsou rozpracovány v podobě funkčních strategií, z nich každá definuje opatření a nástroje, jejichž prostřednictvím má dojít k naplňování střednědobých cílů banky.

Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

Česká exportní banka, a.s. si zvolila podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za členský stát EU, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V uvedeného zákona Českou republiku.

ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21. Telefonní spojení +420 222 843 111, faxové spojení +420 224 211 266 a e-mail ceb(zavináč)ceb.cz. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY