Obsah Menu Vyhledávání

Profil banky

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky.

Posláním ČEB je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky.

ČEB se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Banka má mnohaleté zkušenosti z financování jak velkých vývozních transakcí českých exportérů, tak i z vývozních kontraktů na menší celky či dílčí dodávky. Většinu produktů banky dnes čerpají zahraniční odběratelé – partneři českých vývozců, pro něž se tak české zboží a služby stávají žádané nejen svou cenou a kvalitou.

Banka klade důraz na komplexnost nabídky produktů financování vývozu. V poslední době vidí svou úlohu vedle financování exportu zboží a služeb také v nabídce financování inženýrských, především liniových staveb v zahraničí. Realizuje rovněž řadu modelů strukturovaného a projektového financování. Českým investorům poskytuje výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. Česká exportní banka rovněž výrazně rozšířila služby financování malých a středních podniků, jejichž činnost je svázána s exportem.

Vize strategického směřování České exportní banky

Strategie České exportní banky, a.s. pro období 2014 až 2018 vymezuje strategický rámec fungování banky do roku 2018, shrnuje celkovou vizi jejího dalšího směřování a stanovuje hlavní cíle její činnosti v návaznosti na cíle státních koncepčních dokumentů v oblasti posilování konkurenceschopnosti ČR a podpory exportu.

Celková strategie banky je tvořena deseti základními oblastmi, jež jsou z hlediska chodu banky a perspektiv jejího budoucího rozvoje vnímány jako klíčové. Ty jsou rozpracovány v podobě funkčních strategií, z nich každá definuje opatření a nástroje, jejichž prostřednictvím má dojít k naplňování střednědobých cílů banky.

Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.

Česká exportní banka, a.s. si zvolila podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za členský stát EU, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V uvedeného zákona Českou republiku.

ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21. Telefonní spojení +420 222 843 111, faxové spojení +420 224 211 266 a e-mail ceb(zavináč)ceb.cz. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY