Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

Dozorčí rada ČEB, a.s.

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Místopředseda

Petr Teplý je profesor v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2009, studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu. Pracoval pět let na různých pozicích v ČSOB v útvarech Plánování a controlling, Restrukturalizace, Právní a forenzní projekty. Absolvoval stáž v investiční bance Spencer Clarke v New Yorku, následně zastával šest let pozici projektového manažera ve společnosti EEIP, a.s. pro oblast korporátních financí, energetiky, strukturálních fondů a hodnocení dopadů regulace (RIA). Prof. Petr Teplý pravidelně přednáší na zahraničních konferencích a univerzitách. V rámci svého výzkumu se podílel na více než 150 odborných studiích a 10 knihách, získal mnoho ocenění za svou výzkumnou a akademickou činnost. Aktivně působí na Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze, kde přednáší bankovnictví, finance a risk management. V současné době není členem orgánů v žádných jiných společnostech.

Ing. Miroslav Zámečník

Člen

Ing. Miroslav Zámečník během let 1991 – 1993 pracoval jako vedoucí Centra ekonomických analýz v Kanceláři prezidenta republiky. V letech 1994 – 1998 působil v sídlu Světové banky ve Washingtonu. Poté zastával pozici náměstka ředitele Revitalizační agentury, kde se zabýval především soudním vyrovnáním a restrukturalizací podniků Zetor a Vítkovice. Od r. 2009 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od r. 2015 je externím poradcem ministra průmyslu a obchodu.

Ing. Ivan Duda

Člen

Ivan Duda absolvoval v roce 1989 Technickou kybernetiku na ČVUT FEL. Od roku 1993 působí v bankovnictví, nejprve v rámci struktur Komerční banky, a.s. a následně slovenské VÚB banky (IntesaSanPaolo Group) na odborných a posléze manažerských pozicích se zaměřením na finanční řízení, řízení rizik a firemní bankovnictví. V letech 2013-2014 krátce působil v ČEB, a.s. na pozici člena představenstva a náměstka generálního ředitele zodpovědného za řízení rizik, v letech 2016-2020 pak zastával funkci člena představenstva a náměstka generálního ředitele zodpovědného za finanční řízení a řízení rizik v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s. Kromě bankovního sektoru má zkušenosti z řízení soukromých investic na českém trhu a z vlastní poradenské činnosti. Od roku 2011 vlastní poradenskou společnost, zaměřenou na optimalizaci procesů, finanční řízení a řízení rizik. Od roku 2015 externě přednáší řízení rizik na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Dušan Hradil

Člen

Dušan Hradil vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, absolvoval i roční studium v Německu na Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a odborné vzdělávací kurzy Mezinárodního měnového fondu v oblasti finančních trhů. Po studiích krátce působil v Komerční bance. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo financí ČR, kde působí dodnes jako ředitel odboru Finanční trhy I odpovědný za analýzy finančního trhu a legislativu v oblasti bankovnictví a finanční stability úvěrových institucí. Od roku 2011 je členem správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a od vzniku Garančního systému finančního trhu v roce 2016 byl také předsedou jeho správní rady. Jeho působení v Garančním systému skončilo pro jeho zvolení členem dozorčí rady České exportní banky, což je funkce neslučitelná s členstvím ve správní radě Garančního systému.

Nahoru

Copyright © 2021 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY