Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Dozorčí rada ČEB, a.s.

Ing. Vladimír Bärtl

Místopředseda, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Vladimír Bärtl se narodil 14.7.1965 v Liberci, je ženatý a má tři syny. V roce 1983 maturoval na SPŠ stavební v Liberci a v roce 1988 promoval na ČVUT, obor Geodézie a kartografie. V letech 1989—1993 pracoval v Geodézii ČS, a.s. a získával odborné zkušenosti ke geografickým informačním systémům v Paříži. V roce 1994 spoluzakládal firmu HOUDEK s.r.o. se zaměřením na metrologii a transfer technologií. V roce 1999 nastoupil na MZV ČR a v letech 2000—2004 pracoval na ZÚ Ottawa. V letech 2004—2006 působil na MPO ČR jako poradce náměstka ministra; spoluautorem projektu "Nový systém řízení obchodně ekonomických služeb státu v zahraničí" a Exportní strategie 2006—2010. V roce 2005 absolvoval v Maastrichtu stáž "Negociační techniky v EU". V letech 2006—2010 působil na ZÚ Paříž. Během francouzského a českého předsednictví v EU spoluorganizoval program "Česko—francouzský ekonomický rok". Byl součástí týmu pro umístění řídícího střediska programu Galileo V Praze. Od roku 2010 se ve firmě BCM Control s.r.o. a věnoval marketingu, zavedení systému jakosti a dalším komerčním projektům. Souběžně s tím v r. 2011 vykonával na MPO ČR funkci zmocněnce ministra pro mezinárodně obchodní konkurenceschopnost a prosazování českých obchodních zájmů v zahraničí. Ing. Vladimír Bärtl, byl ke dni 15. 3. 2014 jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu a řídí sekci zahraničního obchodu a sekci Evropské unie.

Ing. Miroslav Zámečník

Člen, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ing. Miroslav Zámečník během let 1991 – 1993 pracoval jako vedoucí Centra ekonomických analýz v Kanceláři prezidenta republiky. V letech 1994 – 1998 působil v sídlu Světové banky ve Washingtonu. Poté zastával pozici náměstka ředitele Revitalizační agentury, kde se zabýval především soudním vyrovnáním a restrukturalizací podniků Zetor a Vítkovice. Od r. 2009 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od r. 2015 je externím poradcem ministra průmyslu a obchodu.

Jan Drahota, MBA

Člen, Ministerstvo financí ČR

Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a je absolventem Executive MBA programu na University of Chicago Booth School of Business. Většinu své profesní dráhy působil ve vedoucích pozicích v oblasti investičního bankovnictví v České republice i v zahraničí. V současné době se věnuje poradenství v oblasti podnikových financí a kapitálových trhů.

Ing. Jakub Skavroň

Člen, Ministerstvo financí ČR

Jakub Skavroň působil po dobu téměř pěti let jako ředitel M&A ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH). V rámci této pozice byl zodpovědný za oblast fúzí a akvizic (více než 60 vysoce komplexních transakcí/swapů v energetice v celé Evropě), s cílem splnit dlouhodobou strategii EPH. Většinu své předchozí profesní dráhy působil v řídících rolích pro mezinárodní energetickou společnost v České republice i v zahraničí, kde byl zodpovědný mimo jiné za rozvoj podnikatelských aktivit, řízení mezinárodních projektů v jihovýchodní Evropě a Turecku (primárně ve vztahu k projektu Nabucco a projektům v oblasti LNG), za post-privatizační proces integrace českého plynárenského průmyslu a následný proces optimalizace. Jakub Skavroň vystudoval ČVUT v Praze a zúčastnil se několika studijních programů v zahraničí (včetně univerzity Notre Dame v Austrálii a Institutu technologií Galway-Mayo v Irsku). V současné době se věnuje poradenství v oblasti energetiky, podnikových financí a kapitálových trhů.

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Člen, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Petr Teplý je docentem v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Doktorát získal na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2009, studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu. Pracoval pět let na různých pozicích v ČSOB v útvarech Plánování a controlling, Restrukturalizace, Právní a forenzní projekty. Absolvoval stáž v investiční bance Spencer Clarke v New Yorku, následně zastával šest let pozici projektového manažera ve společnosti EEIP, a.s. pro oblast korporátních financí, energetiky, strukturálních fondů a hodnocení dopadů regulace (RIA). Doc. Petr Teplý pravidelně přednáší na zahraničních konferencích a univerzitách včetně State University of New York a Harvard University. V rámci svého výzkumu se podílel na více než 100 odborných studiích a 10 knihách, získal mnoho ocenění za svou výzkumnou a akademickou činnost. Aktivně působí na Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze, kde přednáší bankovnictví a risk management. V současné době není členem orgánů v žádných jiných společnostech.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY