Obsah Menu Vyhledávání

Představenstvo ČEB, a.s.

Ing. Karel Bureš

Předseda představenstva
Generální ředitel

Absolvent strojní fakulty ČVUT (1992), oboru ekonomika a management. V bankovnictví se pohybuje celou svou profesní kariéru. Pracoval v několika tuzemských a mezinárodních bankách – ČSOB, Českomoravské záruční a rozvojové bance, BNP – Dresdner Bank Praha a české pobočce HSBC Bank plc, kterou v roce 1997 spoluzakládal. Působil také mimo ČR – v roce 2005 založil a do roku 2010 řídil HSBC Bank plc na Slovensku a poté v Ruské federaci krizově řídil korporátní banku HSBC Bank (RR). Specializoval se na investiční bankovnictví, finanční trhy, korporátní bankovnictví a získal zkušenosti v retailu a spotřebitelském financování. Členem představenstva ČEB je od ledna 2014, 1. června 2014 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem České exportní banky, a.s.

Ing. David Marek

Místopředseda představenstva
Náměstek generálního ředitele odpovědný za úsek správy rizikových pohledávek

Absolvent fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, specializací Mezinárodní obchod a bankovnictví. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 ve společnosti CA IB Corporate Finance, dceřiné společnosti Bank Austria Creditanstalt (nyní UniCredit), kde jako poradce vedl projekty fúzí a akvizic pro řadu českých a mezinárodních firem. V letech 2000 až 2006 pracoval jako senior transaktor a později vedoucí oddělení akvizičního financování Erste Bank poskytující úvěry pro podnikové akvizice a další strukturované transakce ve střední a východní Evropě. Následně vedl úsek korporátního bankovnictví České spořitelny. V letech 2009 – 2012 působil jako jednatel ARX Equity Partners, společnosti privátního kapitálu zaměřené na investice ve střední a východní Evropě. V listopadu 2012 se pan Marek vrátil do skupiny Erste a 2 roky pracoval v její rumunské dceřiné společnosti Banca Comerciala Romana v oblasti řízení úvěrových rizik a restrukturalizace podnikových úvěrů naposledy jako ředitel odboru prevence a řešení rizikových úvěrů (corporate remedial).

Ing. Jaroslav Výborný, MBA

Místopředseda představenstva
Náměstek generálního ředitele odpovědný za úsek řízení rizik

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Finance a účetnictví. Později si vzdělání doplnil o titul MBA v programu CMC Čelákovice / DePaul University Chicago. Profesní kariéru zahájil v roce 2000 v Citibank v divizi malých a středních firem, kde působil na různých pozicích v obchodě i risk managementu. Od roku 2004 zde řídil úvěrové oddělení pro SME. V letech 2006-2007 působil v České spořitelně jako vedoucí oddělení schvalování kreditních rizik pro velké korporátní klienty. Na konci roku 2007 nastoupil do Komerční banky, kde nejdříve zastával pozici vedoucího sektorového řízení kreditních rizik pro vybraná odvětví (energetika, strojírenství, automobilový průmysl, hutnictví aj.), v roce 2011 se pak stal zástupcem ředitele pro řízení kreditních rizik. V této pozici mimo jiné zastřešoval odvětvové řízení rizik uvnitř banky a získal rozsáhlé zkušenosti s exportním a projektovým financováním zejména v oblasti energetiky.

JUDr. Martin Draslar, Ph.D.

Člen představenstva
Náměstek generálního ředitele odpovědný za úsek právní a provozní

Martin Draslar je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také následně získal doktorát v oboru finančního práva. Má zkušenosti z bankovnictví již z počátku devadesátých let, kdy pracoval v Komerční bance, a.s. Po absolvování vysoké školy působil v oblasti korporátního pojištění Allianz pojišťovny, a.s. V roce 2001 nastoupil do skupiny Burzy cenných papírů Praha, kde byl zodpovědný za právní záležitosti ve vztahu k vypořádání a vedení evidence investičních instrumentů, věnoval se projektu vzniku Centrálního depozitáře cenných papírů a Energetické burzy Praha. V roce 2008 nastoupil do investiční banky WOOD & Company, kde byl zodpovědný za celou právní agendu této společnosti. Od konce roku 2009 vedl Odbor právní a compliance v pobočkách AXA Bank Europe v České republice a na Slovensku. Martin Draslar mezi lety 2007 – 2011 zastupoval Českou republiku v pracovní skupině Evropské komise - Legal Certainty Group, byl taktéž členem několika pracovních skupin pro přípravu zákonů v oblasti finančního trhu v České republice a na Slovensku a mezi lety 2006 – 2008 předsedou dozorčí rady Univyc, a.s. (dnes Centrální depozitář cenných papírů, a.s.). V ČEB, a.s. působí od února 2014, kdy se stal ředitelem právního odboru, v červnu téhož roku byl zvolen členem dozorčí rady. V říjnu 2015 byl zvolen do představenstva ČEB, a.s.

Ing. Miloš Večeřa

Člen představenstva
Náměstek generálního ředitele odpovědný za úsek obchodu

Miloš Večeřa je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty výrobně-ekonomické. Své odborné bankovní vzdělání si doplnil v r. 1994 během 4měsíčního kurzu Financial Analyst Program v Chase Manhattan Bank v New Yorku. V roce 2004 složil makléřské zkoušky u Komise pro cenné papíry v Praze. Svou profesní dráhu zahájil v r. 1984 ve Státní bance československé a od r. 1990 pracoval v řadě významných zahraničních a tuzemských bank. Nejprve v pobočce americké Chase Manhattan Bank (dnes JPMorgan Chase) ve Vídni a v r. 1992 zřídil a následně vedl reprezentační kancelář této banky v Praze. V letech 1996-2002 působil jako vedoucí pražského zastoupení Mezinárodní finanční korporace (IFC) ze skupiny Světové banky. Poté pracoval krátce v Komerční bance a v letech 2002-2004 působil v útvaru Specializované financování pobočky francouzské banky Credit Lyonnais (dnes Crédit Agricole). Od r. 2004 řídil útvar Syndikované úvěry v Československé obchodní bance a v r. 2009 se stal ředitelem útvaru Export and Trade Finance ČSOB. V letech 2010-2017 řídil divizi Trade Finance, Cash Management and Factoring v pražské Raiffeisenbank. Od r. 2010 je Miloš Večeřa předsedou Komise pro exportní financování v České bankovní asociaci a současně zastupuje Českou republiku v Export Finance Working Group při Evropské bankovní federaci v Bruselu.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY