Miliardy v energetice pro české firmy. Nejvíc šancí je v Latinské Americe, Asii, ukazuje nová publikace

Tiskové zprávy


Brno, 8. října 2019 – Čtrnáct zahraničních trhů s potenciálem zakázek v celkové výši za stovky miliard EUR pro výrobce dekarbonizovaných zdrojů energie. Ve kterých zemích a jak si z příležitostí v oblasti moderní energetiky ukrojit, ukazuje publikace „Zapojení moderní energie - exportní příležitosti pro moderní energetiku“. Tu dnes českým exportérům představili její tvůrci ze Svazu moderní energetiky, agentury CzechTrade a České exportní banky na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

 

„Česká stopa je součástí velkých projektů klíčové energetické infrastruktury mnoha desítek zemí. Tuzemské firmy teď mohou využít globální proměnu energetických zdrojů a chytré technologie. Máme na to špičkové odborníky v oblasti energetiky, unikátní schopnosti originálně řešit situaci a neotřele inovovat a přitom respektovat udržitelný rozvoj a brát ohled na budoucí generace,“ řekl při představení publikace ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

 

Inovace v oblasti technologií solárních a větrných elektráren, akumulace energie či elektromobility pomohly vytvořit zcela novou část moderní energetiky. Symbolem proměny světové energetiky je postupný útlum spalování uhlí. „Ve spolupráci s veřejným sektorem chceme českým firmám přiblížit možnosti, které tento svět nabízí. Vedle světově věhlasných českých značek jako jsou Baťa, Zetor, Škoda, Avast a Budějovický Budvar mohou přibýt nová jména spojená s řešeními v oblasti akumulace energie, automatizace budov či chytrých sítí,” vysvětlil Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

 

V moderní energetice se každým dnem dynamicky rozvíjejí státy v Africe, Jižní a Střední Americe nebo Asii. Tvůrci si vybrali ty země, které jsou pro české firmy nejvhodnější. „Mix zemí prezentovaných v brožuře ukazuje na potřebu modernizovat energetický sektor nejen v nejvyspělejších zemích, ale i v rozvojovém světě. Pro dodavatele je proměna energetiky samozřejmě i branou k miliardovým dodávkám. Jedná se o velmi složitý obor, v němž jsou potřeba relevantní informace a pochopení složité legislativy. A právě zde agentura CzechTrade může na místě pomoci prošlapat cestu českým firmám,uvedl ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Například Německo podniká kroky ve vývoji vodíkové infrastruktury. Investice ve výši desítek miliard EUR pak vyvolá schválený útlum uhlí. Dále v moderní energetice vynikají Spojené arabské emiráty, které se soustředí především na rozvoj solární energie. Výroba ve fotovoltaických parcích vzroste ze 4,76 TWh v roce 2019 do deseti let na téměř trojnásobek.

 

Nejvíc příležitostí je v Latinské Americe a Asii

Nejvíc příležitostí v současné době nabízí Latinská Amerika, kde přeje rozvoji nízkouhlíkové energie hned pět zemí vhodných pro tuzemské exportéry. Působivé ambice má například chilský plán, který počítá s výrobou 60 % energie z moderních obnovitelných zdrojů do roku 2035 a 70 % do roku 2050. Právě solární energetika může narůst až na 20 GW instalovaného výkonu a větrné elektrárny mají také potenciál až 20 GW. Dalším jejich projektem je instalace chytrých elektroměrů pro průmyslové pod­niky a domácnosti.

 

V rámci asijského trhu se Vietnam dostává do role tygra. Podle aktuální energetické koncepce vzroste spotřeba elektřiny na 265–278 TWh v roce 2020 a 572–632 TWh v roce 2030. V současnosti mají největší podíl v obnovitelných zdrojích velké vodní elektrárny. Dále solární energie a v tradičně zemědělském státě má velký potenciál využití bioplyn. Vláda také schválila investiční politiku projektu Aplikace inteli­gentní sítě pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a efek­tivní využití energie pomocí nevratné ODA německé vlády.

 

Víc než polovina představených trhů ovšem vzhledem ke své náročnosti může českým firmám přinést jisté nesnáze v oblasti financování. „V jistých případech se dá předpokládat, že se tuzemští exportéři bez podpořeného financování neobejdou. Právě proto jsou zde nástroje České exportní banky, které usnadní vstup tuzemských vývozců na náročné trhy,“ uzavírá předseda představenstva a generální ředitel České exportní banky Jaroslav Výborný.

Svaz moderní energetiky sdružuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky a spolupracuje s klíčovými univerzitními centry. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové nízkouhlíkové energetiky. Svaz má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky. Zároveň přináší klíčové impulsy, které zajistí přední pozici ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otevírají, chce v Česku vést širokou diskuzi zaměřenou na prosazení opatření, které podpoří samovýrobu elektřiny, rozvoj akumulace energie, posílí možnosti společné výroby elektřiny a tepla, implementaci chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací. Více informací na www.modernienergetika.cz.

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade poskytuje široké portfolio komplexních a vzájemně provázaných služeb. Klíčové jsou služby individuálního charakteru poskytované sítí 50 zahraničních kanceláří CzechTrade. Firmám je poskytováno exportní poradenství se zacílením na jednotlivé obory, informační servis zahrnující aktuality a praktické informace ze světa, konkrétní exportní příležitosti a v neposlední řadě také exportní vzdělávání se specializací na různé fáze podnikání. Díky více než dvacetileté zkušenosti se agentura stala expertem na podporu českých vývozců. Více infromací na www.czechtrade.cz  

Česká exportní banka, a.s. je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním banky je podporovat český vývoz a povědomí o České republice ve světě, což vede k podpoře celkové konkurenceschopnosti České republiky. Více informací na:  www.ceb.cz 

 

Kontakty:

Jana Austová Pikardová

PR manažer Svazu moderní energetiky

+420 724 573 665

jana.pikardova@modernienergetika.cz

Jan Černý

mluvčí, Česká exportní banka

+420 775 852 535

jan.cerny@ceb.cz

Martin Sedlák

programový ředitel Svazu moderní energetiky

+ 420 737 128 471

martin.sedlak@modernienergetika.cz

Marcela Havlová

Vedoucí oddělení PR a komunikace, CzechTrade

CzechTrade

+420 724 347474

marcela.havlova@czechtrade.cz