Česká exportní banka zahájila spolupráci se Světovou bankou

Média o nás

Innovation, 21. 6. 2021 - Česká exportní banka (ČEB) zpřístupní českým firmám projekty Světové banky. Nově zprostředkuje informace o tendrech, obchodních příležitostech, ale i kontakty, financování a další pomoc při projektech organizovaných Světovou bankou. Ta se v Česku stala kontaktním místem (tzv. Private Sector Liaison Officer) pro Světovou banku a především její odnož International Finance Corporation (IFC), zaměřenou na financování soukromého sektoru méně rozvinutých trhů. Zeptali jsme se proto Petra Križana, ředitele odboru Mezinárodní vztahy a komunikace ČEB, na podrobnosti tohoto projektu a jeho budoucnost.


Jde o první projekt spolupráce České exportní banky se Světovou bankou, nebo už jste byli dříve nějakým způsobem v kontaktu?

Ano, jde o zahájení spolupráce ČEB se Světovou bankou, čímž navazujeme a rozšiřujeme dřívější kooperaci Světové banky s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí ČR.
Role kontaktní osoby (Private Sector Liaison Officer, PSLO) však nebyla v ČR do letošního února oficiálně vytvořena. V jiných evropských zemích byli funkcí PSLO také pověřeni zástupci exportních agentur, což se osvědčilo. To je mimo jiné důvod, proč se rozhodlo Ministerstvo financí ČR oslovit nás, abychom se této práce také ujali.


Jde o přímou spolupráci, anebo prostřednictvím zástupce ČR ve Světové bance? Znamená to, že se posunuje spolupráce na nějakou vyšší úroveň?

Jde o přímou spolupráci s International Finance Corporation (IFC), členem skupiny Světové banky, konkrétně pobočkou ve Frankfurtu, která má ČR na starosti. Samozřejmě jsme ale v kontaktu i s naší zástupkyní ve Světové bance ve Washingtonu.
Neřekl bych, že se spolupráce posunuje na vyšší úroveň, spíše začínáme budovat vzájemné vazby od nuly. Funkce kontaktní osoby pro spolupráci se skupinou Světové banky, stejně jako je tomu v mnoha jiných zemích, je důležitá pro zajištění kontaktu českého podnikatelského sektoru s touto významnou finanční institucí.


Jak konkrétně bude tato spolupráce a podpora vypadat, co vše nabídne?

Jako PSLO budeme především zprostředkovávat informace o projektech, se kterými může IFC českým exportérům a investorům pomoci, a to včetně informací o výběrových řízeních Světové banky. IFC má kanceláře doslova po celém světě, proto je schopna zajistit informace z mnoho cílových teritorií českého vývozu.
U některých projektů bude možné i získat financování IFC. V rizikovějších zemích, například v Africe, může IFC poskytnout své záruky zajišťující úspěšnou realizaci projektů. Čeští podnikatelé mohou prostřednictvím PSLO také získat přístup ke globální síti spolupracujících bank IFC.


A hlavně jakým způsobem budete oslovovat firmy tady v České republice? Oslovíte jen ty, s nimiž jste dosud byli v kontaktu, nebo i nějaké další?

Funkci PSLO vykonáváme pro celou Českou republiku, tato funkce je unikátní a jsme tu pro všechny podnikatele. Jako první krok jsem oslovil všechny významné komory a podnikatelské asociace v ČR a společně připravujeme cyklus prezentací pro jejich členy, kteří by mohli mít o spolupráci se skupinou Světové banky zájem. V dalším kroku se budeme individuálně věnovat identifikovaným příležitostem v celém jejich průběhu.


Do kterých oblastí může směřovat podpora? Půjde jen o zdravotnictví, dopravní a energetickou infrastrukturu, nebo je možné i nějaké další rozšíření?

Půjde o celé spektrum oborů, IFC má jen minimální sektorová omezení. Tím jsou například segmenty jako zbraně, alkohol nebo hazard. Snaží se o široký záběr podpory pro rozvojové země.


Jaká částka bude směřovat do tohoto projektu a prostřednictvím jakých nástrojů?

Rolí PSLO je efektivní zprostředkování informací a kontaktů, propojování českých podnikatelů se Světovou bankou. Následně IFC může poskytnout financování nebo zaručení za český export a investice do rozvojových zemí. Tam už záleží na konkrétních projektech, maximální částka není stanovena ani limitována.


Je do budoucna možné i nějaké další rozšíření kontaktů a podpory ze strany Světové banky, případně IFC? Vidíte tam nějaký potenciál rozvoje?

Potenciál samozřejmě existuje, jsme v pravidelném kontaktu s vedením IFC ve Frankfurtu, ale též s kolegy ze Slovenska a Maďarska. Ti mají s rolí PSLO již delší zkušenost. Získáváme tak informace o tom, kam je možné ještě rozšířit náš záběr.
Jde o přímou spolupráci s International Finance Corporation, členem skupiny Světové banky, konkrétně pobočkou ve Frankfurtu, která má ČR na starosti. Jako PSLO budeme především zprostředkovávat informace o projektech, se kterými může IFC českým exportérům a investorům pomoci, a to včetně informací o výběrových řízeních Světové banky.


„Funkci PSLO vykonáváme pro celou Českou republiku, tato funkce je unikátní a jsme tu pro všechny podnikatele. Jako první krok jsem oslovil všechny významné komory a podnikatelské asociace v ČR a společně připravujeme cyklus prezentací pro jejich členy, kteří by mohli mít o spolupráci se skupinou Světové banky zájem. V dalším kroku se budeme individuálně věnovat identifikovaným příležitostem v celém jejich průběhu," doplňuje Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace České exportní banky.

Petr Križan, ředitel odboru Mezinárodní vztahy a komunikace České exportní banky

Absolvoval Fakultu provozně-ekonomickou Mendelovy univerzity v Brně. V letech 1999 až 2000 zastával pozici experta na mezinárodní dopravu. Poté působil 11 let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, nejprve jako expert na veřejnou podporu v oblasti restrukturalizace, kde posléze převzal úlohu vedoucího oddělení restrukturalizace. Od roku 2005 byl ředitelem Odboru veřejné podpory a v roce 2008 se navíc stal zástupcem 1. místopředsedy ÚOHS. V letech 2011 až 2014 vedl v ČEB jako náměstek generálního ředitele úsek legislativy a mezinárodních vztahů. Od počátku roku 2014 je ředitelem odboru Mezinárodní vztahy a komunikace. Působí také v orgánech Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce, ICC), Asociace malých a středních podniků, Komory pro styky se zeměmi SNS a dalších.

Datum: 24. 6. 2021 15:05:00