V E15 o roli ČEB v Turecku

Ve středu 27. srpna vyšel v redakční části přílohy deníku E15 věnované Turecku a jeho vztahům s ČR článek pod titulkem „Na Českou exportní banku v Turecku slyší“. Je zaměřen jak na význam tureckého trhu a momentální šance pro český export, tak na spolupráci České exportní banky s místní kanceláří CzechTrade a zastupitelským úřadem ČR.

Celý článek najdete zde.