Česká exportní banka rozšiřuje podporu vývozu

Tiskové zprávy

Praha, 20. 9. 2021 - Česká exportní banka (ČEB) upravila podmínky pro vykazování podílu zboží a služeb českého původu. U menších transakcí nebudou muset firmy vykazovat podíl zboží a služeb českého původu a u středně velkých transakcí postačí 30 namísto 50 procent. Nový pásmový režim, který výrazně sníží administrativní zátěž exportérů při jednání o financování ČEB, platí od září tohoto roku do konce roku 2022. Tato dočasná změna významným způsobem zvýší dostupnost produktů ČEB pro české exportéry a jejich dodavatele.

Nový pásmový režim pro vykazování podílu zboží a služeb českého původu

Pro úvěry, odkupy pohledávek a dokumentární akreditivy
Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


Pro bankovní záruky
Maximální objem poskytované bankovní záruky1Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

1 Objem individuální bankovní záruky / dílčí bankovní záruky ze schváleného rámce

Další informace najdete na stránce Základní podmínky pro poskytnutí financování

Datum: 20. 9. 2021 15:02:00