Obsah Menu Vyhledávání

O nás

V roce 2016 ČEB získala na finančních trzích 70 mil. USD, svou výpůjční potřebu odhaduje ČEB pro letošní rok do výše 100 mil. EUR.

Reálná výpůjční aktivita bude záviset na vývoji exportní úvěrové činnosti a aktuální situaci na kapitálových trzích.

ČEB získává zdroje především prostřednictvím mezinárodních a domácích peněžních a kapitálových trhů. Od založení v roce 1995 má banka obezřetně řízenou politiku získávání zdrojů a vytvořila si své jméno mezi investorskou komunitou.

EMTN a ECP Programy

ČEB je pravidelný emitent na kapitálovém trhu (EMTN program má velikost 4 mld. EUR, formát RegS, přehled emitovaných dluhopisů naleznete zde. Emise dluhopisů jsou umísťovány na kapitálových trzích formou veřejné nabídky (tzv. public offering) i soukromým umístěním (tzv. private placement). Dluhopisy emitované ČEB jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. ECP program byl spuštěn s cílem dále zefektivnit řízení krátkodobé likvidity banky a nabídnout investorům do krátkodobých instrumentů další příležitost k investování (velikost ECP programu je 400 mil. EUR, přehled emitovaných ECP naleznete zde).

Výpůjční operace a ČEB

Výpůjční operace jsou charakterizovány využíváním finanční expertízy, analýzou dostupných instrumentů s cílem využívat možností jednotlivých trhů při zachování ambice diverzifikovat výpůjční základnu (jak geograficky, tak podle typu investorů). ČEB si vybudovala aktivní vztahy s finančními institucemi, domácími a mezinárodními bankami a organizacemi.

Zpětný odkup dluhopisů

ČEB je připravena nabídnout investorům možnost zpětného odkupu svých vydaných dluhopisů v posledním úrokovém období.

Finanční informace

Informace zveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ze dne 30. července 2014, naleznete zde.

Aktuální znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY