Obsah Menu Vyhledávání

Dluhopisy

Nesplacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem
(v mil. měny)
Cena
(v %)
Kupón Délka
(v letech)
Datum splatnosti
29.9.2015 XS1298556579 USD 60 100 Libor3M + 0,65 % 3 29.9.2018
29.9.2015 XS1298549954 USD 60 100 Libor3M + 0,5 % 2 29.9.2017
1.4.2015 XS1210661572 EUR 100 100 Euribor6M + 0,11% 8 3.4.2023
16.10.2014 XS1121094632 EUR 150 100 Euribor6M + 0,39% 10 16.10.2024
2.7.2014 XS1082830255 EUR 250 100 Euribor6M + 0,50% 7 2.7.2021
28.11.2013 XS0997635585 EUR 100 100 Euribor6M + 0,29% 4 28.11.2017
25.9.2013 XS0973829483 EUR 150 100 Euribor6M + 0,37% 7 25.9.2020
16.5.2013 XS0931692635 EUR 100 100 Euribor6M + 0,35% 5 16.5.2018
8.4.2013 XS0911304326 EUR 40 100 2,905% 12 8.4.2025
15.11.2012 XS0850460634 EUR 150 100 2,440%** 10 15.11.2022
5.11.2012 XS0849907281 EUR 50 100 3,302% 12 5.11.2024
2.11.2012 XS0849901326 EUR 50 100 1,870% 6 2.11.2018
3.10.2012 XS0828623073 EUR 50 99,402 2,887% 10 3.10.2022
14.6.2012 XS0792803131 CZK 3870 100 Pribor6M + 0,77% 6 14.6.2018
15.3.2012 XS0757372114 EUR 250 99,502 3,625% 7 15.3.2019
22.9.2011 XS0680917647 CZK 3675 100 Pribor6M + 0,75% 7 22.9.2018
26.5.2011 XS0630593233 CZK 3675 100 Pribor6M + 0,7% 10 26.5.2021
3.3.2011 XS0598967502 EUR 70 100 4,407% 10 3.3.2021
15.4.2010 XS0501185929 EUR 150 100 4,195% 10 15.4.2020
23.11.2007 XS0332367274 EUR 50 100 4,550% 10 23.11.2017

Splacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem
(v mil. měny)
Cena
(v %)
Kupón Délka
(v letech)
Datum splatnosti
6.6.2013 XS0940439994 EUR 250 100 Euribor6M + 0,35% 3 6.6.2016
24.1.2011 XS0583192108 USD 50 94,295 Libor3M 5 25.1.2016
12.7.2010 XS0524914362 EUR 150 100 3,850% 7 12.7.2017
22.10.2009 XS0458720926 USD 70 100 4,687% 7 22.10.2016
22.10.2009 XS0458720769 USD 70 100 4,375% 6 22.10.2015
23.5.2007 XS0302244933 EUR 120 100 Euribor3M + 0,01% 9 23.5.2016
30.8.2013 XS0965943995 CZK 1800 100 0,495% 2 1.9.2015
15.4.2010 XS0499380128 EUR 150 100 Euribor6M + 0,63% 5 15.4.2015
8.12.2010 XS0565318150 EUR 100 99,660 Euribor6M + 0,45%* 6 8.12.2014
22.10.2009 XS0458720330 USD 70 100 4,015% 5 22.10.2014
17.8.2009 XS0446116518 EUR 50 100 Euribor6M + 1,5% 5 17.8.2014
18.6.2012 XS0792751405 CZK 1470 99,563 Pribor6M 2 18.6.2014
25.6.2010 XS0520250365 USD 50 100 Libor3M + 1,2% 4 25.6.2014
29.4.2009 XS0425436911 USD 150 100 Libor3M + 2,5% 5 29.4.2014
23.5.2007 XS0302244420 EUR 50 100 Euribor3M 7 23.5.2014
8.7.2010 XS0523144961 EUR 200 100 Euribor6M + 0,8% 3 8.7.2013
13.6.2008 XS0370210675 EUR 50 100 Euribor6M + 0,15% 5 13.6.2013
21.4.2011 XS0616463294 EUR 70 100 Euribor3M + 0,4% 2 23.4.2013
6.12.2011 XS0716679955 EUR 49.9 100 2,130% 1 6.12.2012
17.3.2009 XS0417496790 EUR 150 94,556 Euribor6M 3 17.3.2012
15.9.2008 XS0386569882 EUR 70 100 Euribor6M + 0,18% 3 15.9.2011
15.9.2008 XS0388131533 EUR 50 100 Euribor6M + 0,2% 4 15.9.2012
31.1.2008 XS0343076526 EUR 100 100 3,860% 3 31.1.2011
23.11.2007 XS0332366383 EUR 50 100 4,354% 5 23.11.2012
13.8.2007 XS0315538651 EUR 50 100 4,682% 5 13.8.2012
5.11.2003 XS0179568505 USD 150 99,642 3,750% 5 5.11.2008
24.5.2002 XS0148559981 USD 350 99,801 5,750% 7 24.5.2009
11.7.2000 CZ0003700551 CZK 5500 99,790 6,950% 10 11.7.2010

*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. a 6. rok: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par). Původní splatnost 8. 12. 2016.

**amortizovaná struktura

INFORMACE O VYPLÁCENÍ ÚROKOVÝCH VÝNOSŮ Z EMISÍ DLUHOPISŮ

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 3. října 2017 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 3. října 2012 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 1.443.500,-- (fixed rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 50.000.000,00 splatné v roce 2022,

- ISIN XS0828623073

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18.09.2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 2. října 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 0,-- (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 100.000.000,00 splatné v roce 2023,

- ISIN XS1210661572

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 17. 9. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. září 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí, kótovaných na Luxembourg Stock Exchange:

- Úrokový výnos USD 275.242,53 (float rate)

- Celková nominální hodnota USD 60.000.000,00

- ISIN XS1298549954

- Rozhodný den pro výplatu jistiny a úrokového výnosu je 14. 9. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. září 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:

- Úrokový výnos USD 298.242,53 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2018,

- ISIN XS1298556579

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 9. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 25. září 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 25. září 2013 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 97.066,67 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150 000 000,00 , splatné v roce 2020,

- ISIN XS0973829483

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 10. 9. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 22. září 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 22. září 2011 v zahraničí:

- Úrokový výnos CZK 20.661.666,67 (float rate) z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě CZK 3.675.000.000,00, splatné v roce 2018,

- ISIN XS0680917647

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 7. 9. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. září 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 248.675,-- (fixed rate) a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-

- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,

- ISIN XS0850460634

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 8. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. srpna 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 251.212,50 (fixed rate) a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-

- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,

- ISIN XS0850460634

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 31. 7. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 17. července 2017 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 253.750,-- (fixed rate)

a zároveň uhradí jistinu ve výši EUR 1.250.000,-

- z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,

- ISIN XS0850460634

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 2. 7. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 12. července 2017 roční úrokový výnos z emise dluhopisů a zároveň k tomuto dni splatí celou emisi dluhopisů, vydaných dne 12. července 2010 v zahraničí, kótovaných na Luxembourg Stock Exchange:

- Úrokový výnos EUR 5.775.000,00 (fixed rate)

- Celková nominální hodnota EUR 150 000 000,00

- ISIN XS0524914362

- Rozhodný den pro výplatu jistiny a úrokového výnosu je 27. 6. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. června 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:

- Úrokový výnos USD 253.289,80 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2017

- ISIN XS1298549954

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 6. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 29. června 2017 čtvrtletní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 29. září 2015 v zahraničí:

- Úrokový výnos USD 276.289,80 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě USD 60 000 000,00 splatné v roce 2018

- ISIN XS1298556579

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 14. 6. 2017.


Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí uhradí ke stanovenému dni 3. července 2017 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 2. července 2014 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 352.625,00 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange v celkové nominální hodnotě EUR 250.000.000,00 , splatné v roce 2021

- ISIN XS1082830255

- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 6. 2017.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY