Exportní záruky

Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Proexportní záruka

 

Produkt je vhodný zejména pro malé a střední podniky, které se formou subdodávek podílejí na obchodních případech vývozců, kteří jsou klienty České exportní banky, a. s., nebo komerčních bank.

Podstatou programu je financování poskytované komerčními bankami, které je zajištěno kvalitní bankovní zárukou vystavenou Českou exportní bankou, a.s.