Přímý exportní dodavatelský úvěr

Přímý exportní dodavatelský úvěr umožňuje českému exportérovi profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozci).

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání úvěru exportérem
 6. Platba za dodané zboží a/nebo služby
 7. Splácení úvěru ČEB

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu
 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)
 • pojistný produkt EGAP – „B“
 • pojištěným je exportér

Dlouhodobý úvěr