Dodavatelský úvěr

Úvěr na financování výroby pro vývoz | Vývozní odběratelský úvěr | Vývozní dodavatelský úvěr


  • Vyvážíte své zboží a služby do zahraničí, odběrateli poskytujete odloženou splatnost a chcete dostat zaplaceno ihned po dodání?
  • Potřebujete poskytnout svému zahraničnímu odběrateli delší odloženou splatnost, ale zároveň zlepšit svou likviditu?

ŘEŠENÍM JE VÝVOZNÍ DODAVATELSKÝ ÚVĚR OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


1. Komu je Vývozní dodavatelský úvěr určen:

  • Právnické osobě se sídlem v ČR


2. Široká paleta účelů:

S účelovým Vývozním dodavatelským úvěrem můžete profinancovat pohledávky vůči vašemu zahraničnímu odběrateli. Získejte zdroje ihned po expedici vývozní dodávky, a to i když poskytnete zahraničnímu odběrateli delší odloženou splatnost.


3. Základní parametry – krátkodobý Vývozní dodavatelský úvěr:

Splatnost úvěru

Maximálně 2 roky (včetně) od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

100 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktů B nebo Bf)


4. Základní parametry – dlouhodobý Vývozní dodavatelský úvěr:

Splatnost úvěru

Nad 2 roky od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

85 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

Minimálně 15 % z hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu.

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktů C nebo Cf)


5. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

6. Jak Vývozní dodavatelský úvěr funguje:

Legenda ke schématu:

  1. Smlouva o vývozu mezi Vývozcem a zahraničním Odběratelem, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
  2. Úvěrová smlouva mezi ČEB a Vývozcem
  3. Dodávka zboží a/nebo služeb v souladu se Smlouvovu o vývozu
  4. Čerpání úvěru Vývozcem
  5. Platba zahraničního Odběratele za dodané zboží a/nebo služby
  6. Splácení úvěru ČEB

7. Nabízíme vám víc: