Základní podmínky pro poskytnutí financování

Základní podmínky pro poskytnutí financování | Podíl zboží a služeb českého původu | Požadavky vůči klientům a povinnosti ČEB

  • vyhovující vývozní kontrakt (smlouva o vývozu) NEBO vyhovující investiční záměr NEBO podíl vývozu na celkových ročních tržbách za poslední ukončené období alespoň 25 %
  • zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP , nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou
  • vyrovnané závazky vůči státu
  • proti žadateli nesmí být vedeno konkursní řízení
  • podíl zboží a služeb českého původu více zde (neaplikuje se při poskytování Úvěru na investice v zahraničí, Úvěru na rozvoj a modernizaci a produkty trade finance poskytované vývozně orientovaným podnikům)