Základní podmínky pro poskytnutí financování

Základní podmínky pro poskytnutí financování | Podíl zboží a služeb českého původu | Požadavky vůči klientům a povinnosti ČEB

  • vyhovující vývozní kontrakt (smlouva o vývozu)
  • zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP , nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou
  • vyrovnané závazky vůči státu
  • proti žadateli nesmí být vedeno konkursní řízení
  • podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb (více zde)