Private Sector Liaison Officer (PSLO) pro World Bank Group (WBG, skupinu Světové banky)

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) byla za Českou republiku ze strany Ministerstva financí pověřena výkonem funkce tzv. Private Sector Liaison Officer (PSLO) pro World Bank Group (WBG, skupinu Světové banky), která zahrnuje i International Finance Corporation (IFC).

PSLO network je kontaktní sítí pro spolupráci Světové banky/IFC se soukromým sektorem. Cílem této sítě je posílit vztahy se soukromým sektorem a podpořit účast podnikatelských subjektů na realizaci cílů rozvojové agendy. V současné době má síť PSLO 155 členů v téměř 100 zemích.

Úloha PSLO pro české exportéry a investory:

  • usnadnění kontaktu mezi soukromým sektorem a WBG,
  • zprostředkování obchodních příležitostí,
  • šíření informací o vyhlášených tendrech a poskytování asistence firmám v tendrových řízeních,
  • zastupování a formulace pozice českého soukromého sektoru vůči mezinárodním finančním institucím za účelem podpory zapojení českých firem do rozvojových projektů,
  • pořádání obchodních misí se zaměřením na vybraný sektor nebo region a seminářů o nových možnostech zapojení do rozvojových projektů apod.

Jak vám může PSLO pomoci při prosazování se na nových trzích rozvojových zemí?

  • poradenstvím PSLO pomáhá vyhledávat příležitosti pro české firmy,
  • prostřednictvím celosvětové sítě IFC může PSLO zajistit pro české exportéry a investory informace přímo z cílového teritoria a usnadnit jejich vstup na nové trhy,
  • zprostředkováním přímého kontakt na partnery v daném teritoriu zájmu pomáhá PSLO uskutečnit Vaši exportní nebo investiční příležitost.