Obsah Menu Vyhledávání

Reference

AERO Vodochody AEROSPACE

Novodobá spolupráce naší společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a České exportní banky se datuje na podzim roku 2007, kdy AERO v rámci privatizace získala investiční skupina Penta Investments a spočívala v profinancování výroby civilních vrtulníků Sikorsky S76 do USA. Pamatuji si na ostrý, ale korektní souboj, kdy historická data říkala nefinancovat. Ve spolupráci s ČEB a EGAP se však nakonec vše podařilo a zpětně můžeme, doufám za všechny participující strany, říci, že to byl úspěšný projekt. Následovaly další projekty tentokrát v oblasti financování vývojových a předsériových nákladů pro projekt vývoje a výroby náběžné hrany křídla letounu Bombardier CSeries a aktuálně poslední projekt vývoje a výroby 4 sekcí letounu KC-390 pro brazilskou společnost Embraer.

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Aircraft Industries

Díky podpoře ČEB jsme úspěšně realizovali financování exportu našeho letounu například do Francouzské Guyany v roce 2009 a v nedávné době také do Nepálu. V současné době společně pracujeme na dalším obchodním případu – podpoře vývozu tří letadel do JAR a jednoho do Indie. Věříme, že i tento obchodní případ bude úspěšně dokončen a těšíme se na další oboustranně prospěšnou spolupráci s ČEB.

Aircraft Industries, a.s.

ALTA

V červnu 2014 byla slavnostně uvedena do provozu modernizovaná linka LPC1 na válcování plechů v Ašinském metalurgickém závodě, který se nachází v Čeljabinské oblasti Ruské Federace. Kontrakt byl realizován formou „na klíč“ v průběhu 22 měsíců. Jeho účelem bylo výrazné zlepšení kvality vyráběné produkce při současném zachování kapacity 650 000 tun tlustých plechů ročně - 85% hodnoty kontraktu bylo financováno z exportního úvěru poskytnutého Českou exportní bankou s pojištěním EGAP.

ALTA, a.s.

AM-CME

Naše firma je výrobcem jednoúčelových strojů, manipulačních zařízení a svařovaných konstrukcí.

Spolupracujeme s Českou exportní bankou od roku 2010. Naše spolupráce spočívá hlavně v oblasti vystavování bankovních záruk.

Byli jsme první firmou, která uzavřela s Českou exportní bankou v rámci programu Malé a střední podniky (MSP) rámcovou smlouvu o vystavování záručních listin.

Od začátku spolupráce vystavila ČEB ve prospěch naší firmy bankovní záruky v hodnotě více než 25 mil. Kč a pomohla nám tím při financování exportních zakázek a zajištění rizik.

Malým a středním podnikům mohu v této oblasti spolupráci s ČEB doporučit.

AM-C.M.E. s.r.o.

Arkon Flow Systems

Společnost Arkon Flow Systems, s.r.o. se zaměřuje na výrobu a export měřící a regulační techniky. V roce 2013 jsme hledali řešení pro naše zahraniční distributory v možnosti financování jejich skladových objednávek, které by nám jako malé firmě pomohlo rozšířit trhy a také zvýšit obrat.

Řešení jsme našli u České exportní banky, která nás překvapila svojí vstřícností a snahou pomoci i tak malé firmě jakou je naše společnost.

Za poslední 2 roky jsme již realizovali 10 obchodních případů a podařilo se nám významně podpořit své distributory.

Vždy jsme se na Českou exportní banku mohli plně spolehnout a jejich zaměstnanci nám vždy nabídli profesionální, vstřícné a rychlé jednání.

Arkon Flow Systems, s.r.o.

Doosan Škoda Power

Služby České exportní banky jako významné specializované instituce tvořící součást systému státní proexportní politiky využíváme například při financování vybraných transakcí v jaderné energetice, při kterých banka financuje našeho klienta - provozovatele jaderné elektrárny. Zajímavé jsou pro nás i služby, které banka poskytuje v souvislosti s našimi aktivitami v teritoriích, kde komerční banky mají omezené možnosti financování, například v oblasti odkupů pohledávek nebo poskytování odběratelských úvěrů našim klientům na Kubě nebo donedávna v Iráku. Určitě z naší stany přijmeme s nadšením zájem banky financovat transakce, při nichž je mezi konečným zákazníkem - příjemcem úvěru a společností Doosan Škoda Power jako českého exportéra, zapojený generální dodavatel - tzv. EPC kontraktor, který má sídlo v zahraničí. Budeme rádi i v budoucnu spolupracovat na nových a zajímavých vývozních projektech v energetice s Českou exportní bankou, která se v posledním období mění na více proklientsky orientovanou organizaci.

Doosan Škoda Power s.r.o.

ENERGO-PRO

Skupina ENERGO-PRO spolupracuje s Českou exportní bankou od roku 2000. Tato spolupráce nám umožnila rozšířit své aktivity v zahraničí a posílit působení skupiny na Balkánu a v oblasti Černého moře. Česká exportní banka byla a je hlavním partnerem ENERGO-PRO ve financování projektů v Bulharsku, v Gruzii a v Turecku, a to v sektoru vodních elektráren a distribuce elektrické energie. Zejména projekt realizovaný v Gruzii za podpory České exportní banky zajistil naší společnosti v roce 2007 na tamějším trhu pozici největšího zahraničního investora v Gruzii. Spolupráce s Českou exportní bankou byla vždy na velmi profesionální úrovni, konstruktivní a proexportní.

ENERGO-PRO a.s.

FERMAT

S významnou pomocí České exportní banky, a.s. jsme v listopadu roku 2014 koupili 100% podíl společnosti Lucas Precision L.P. ve městě Cleveland ve státě Ohio. Celý akviziční proces představoval velmi náročný sled právních, finančních, účetních a daňových kroků. Jsem velmi rád, že můžu konstatovat, že Česká exportní banka v tomto náročném procesu reprezentovala nejen roli bankovního domu, ale především se stala zásadním poradním orgánem, na který jsme se mohli vždy s odbornými dotazy obrátit.

Česká exportní banka, a.s. je na tuzemském exportně-bankovním trhu jedničkou ve financování exportních aktivit, které přináší skutečné a hlavně pozitivní výsledky pro českou ekonomiku. V našem konkrétním případě to představuje za krátké období prvních tří měsíců po převzetí společnosti Lucas Precision L.P. nově uzavřené exportní zakázky v objemu jednoho milionu dolarů a dalších zakázek v objemu čtyř milionů euro, které jsou těsně před podpisem. Díky této významné exportní podpoře tak české vývozní firmy a čeští podnikatelé orientující se na zahraniční trhy napomáhají hospodářskému růstu ČR a ke stabilní zaměstnanosti. Tento nepochybný fakt si jako majitel skupiny exportních společnosti Fermat uvědomuji, a proto mi dovolte za váš reálný přínos poděkovat. Českou exportní banku, a.s. aktivně propaguji a doporučuji všem svým partnerům napříč strojírenským průmyslem.

Věříme, že vaší podpory v podnikání budeme mít příležitosti dále ve skupině Fermat aktivně využívat a brzy se setkáme nad dalšími exportními projekty.

FERMAT CZ s.r.o.

FERRIT

Spolupráce mezi FERRIT s.r.o. a Českou exportní bankou, a.s. začala prvními kontakty v roce 2008. V následujícím roce bylo zpracováno financování projektu ADULARYA prostřednictvím ČEB s pojištěním EGAP. Hodnota tranše A, tedy důlní části projektu ADULARYA, z 85% financovaná prostřednictvím vývozního úvěru, je největší obchodní zakázkou ve dvacetileté historii firmy FERRIT s.r.o.

Česká exportní banka, a.s. tímto finančním zajištěním velmi významně podpořila dobré jméno firmy FERRIT s.r.o. na tureckém, ne-li světovém trhu v oblasti důlního průmyslu.

Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných osob, které se podílejí na financování projektu ADULARYA jak ze strany ČEB, tak EGAP, a.s. můžeme potvrdit další zájem o spolupráci s Českou exportní bankou, a.s.

FERRIT s.r.o.

GE Aviation Czech

Naše společnost úspěšně spolupracuje s Českou exportní bankou již třetím rokem.

Spolupráce se týká profinancování exportu formou úvěru konečnému zákazníkovi nebo odkupu pohledávek a tím prodloužení splatnosti konečnému zákazníkovi.

Úroveň služeb je velmi vysoká. Spolupráce umožňuje naší společnosti nabídnout zákazníkům podobné finanční služby, které nabízí konkurence, za účelem získání nových zakázek.

GE Aviation Czech s.r.o.

MAVEL

M a v e l, a.s. je přední celosvětově působící výrobní a inženýrská společnost specializující se na dodávky turbín a veškerých doprovodných zařízení a technologií pro vodní elektrárny. Pro realizaci náročných zahraničních projektů bývá otázka možnosti exportního financování klíčovou záležitostí. Česká exportní banka podpořila naši společnost při výstavbě největší vodní elektrárny v Bělorusku na lokalitě Grodnenskaya poskytnutím úvěru koncovému uživateli na kompletní technologickou část. Předmětem dodávky bylo pět Kaplanových přímoproudých turbín s celkovým instalovaným výkonem 18,87 MW. Česká exportní banka, která své aktivity soustředí právě na odvětví energetiky a strojírenství, splnila naše očekávání ve všech ohledech a důkazem toho je již třetí rok úspěšného provozu zmíněné vodní elektrárny k plné spokojenosti zahraničního zákazníka.

M a v e l, a.s.

M Steel Projects

Spolupráce naší společnosti M Steel Projects a.s. a České exportní banky se datuje od roku 2010. Tato spolupráce nám umožnila rozšířit své aktivity v zahraničí mimo země EU a posílit působení v oblasti Kavkazu a Kaspického moře. Česká exportní banka, a.s. tímto finančním zajištěním velmi významně podpořila dobré jméno naší společnosti na ázerbájdžánském trhu.

Díky podpoře ČEB jsme úspěšně realizovali financování generální opravy, rekonstrukce a výstavby železniční tratě v úseku dlouhém 317 km na trase Baku - Boyuk Kesik v Ázerbájdžánské republice. Ve spolupráci s ČEB a pojišťovací společností EGAP se vše zdárně podařilo a zpětně můžeme, doufám za všechny participující strany, říci, že to byl velice úspěšný projekt generální opravy tratě na ázerbájdžánské železnici.

V současné době spolupracujeme na dalším obchodním případu – na výstavbě generální opravy železniční tratě v délce 600 km na úseku Baku – Boyuk Kesik. Pokračování tohoto projektu je velice náročné, a to nejen z pohledu jednotlivých oblastí řízení a financování daného projektu, ale i z pohledu logistiky dodávek jednotlivých druhů zboží, ale i jednotlivých strojů a zařízení, které dodáváme do Ázerbájdžánu. Věříme, že i tento obchodní případ bude úspěšně dokončen a těšíme se na další oboustranně prospěšnou spolupráci s ČEB, na kterou jsme se mohli dosud plně spolehnout a jejich zaměstnanci nám vždy nabídli profesionální, vstřícné a rychlé jednání.

M Steel Projects a.s.

PAPCEL

Díky dlouhodobé spolupráci s Českou exportní bankou se společnosti PAPCEL podařilo vstoupit na nové trhy a získat nové zakázky na evropských i jiných trzích. Tyto nové projekty, které ČEB financuje, jednoznačně zvyšují technologické know-how firmy a její obchodně-technickou úroveň. V řadě případů se jedná o investiční akce na zelené louce, které jsou vždy něčím novým, ať již strojními dodávkami, nebo komplexem nabízených a realizovaných služeb inženýringu. Díky spolupráci s ČEB tak může PAPCEL rozvíjet svoje aktivity, zaměstnávat více lidí a pracovat na projektech, které dříve realizovat nemohl. Také díky bance se stal dodavatelem kompletních technologií na klíč.

PAPCEL, a.s.

PSG

PSG si váží podpory ČEB v minulém období v podobě financování vývozu investičních celků do náročných teritorií, jako je Rusko, Egypt a další země.

PSG

ŠKODA JS

Česká exportní banka, a.s. představuje pro společnost ŠKODA JS a.s. velmi významného, spolehlivého a nezastupitelného partnera s ratingem České republiky pro zajišťování financování velkých projektů, které jsou realizovány v zahraničí. Největším naším společným projektem, který se v současné době realizuje, je Projekt "Dostavba jaderné elektrárny Mochovce, blok 3 a 4". V letech 2000 - 2005 společnost ŠKODA JS a.s. realizovala projekt Výstavba závodu na zpracování zemního plynu v Sosnogorsku, v republice Komi. Zákazníkem byl Severgazprom. I silný partner, kterým bezpochyby Gazprom resp. jeho dceřiná společnost Severogazprom je, ocenil výhodné podmínky financování ze strany ČEB. ŠKODA JS a ČEB a.s. úspěšně spolupracovali v letech 2009 - 2014 na financování dodávek pro zvýšení jaderné bezpečnosti ukrajinských jaderných elektráren pro zákazníka GP NAEK Energoatom.

ŠKODA JS a.s.

ŠKODA MACHINE TOOL

ČEB pomáhá společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. exportním financováním úspěšně realizovat náročné projekty v teritoriích mimo EU. V posledních letech byly díky pomoci ČEB instalována pracoviště s obráběcími stroji ŠKODA v Číně, Japonsku a Rusku.

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY