ENERGO-PRO

Akvizice vodních elektráren a distribučních společností v Gruzii, Turecku a Bulharsku. Česká exportní banka, a.s., poskytla dceřiným společnostem ENERGO-PRO, a.s. od roku 2004 úvěry v objemu zhruba 17,5 miliardy korun.

„Česká exportní banka byla a je jedním z hlavních partnerů ENERGO-PRO a.s. v oblasti financování projektů v Bulharsku, Gruzii a Turecku. Zejména projekt realizovaný v Gruzii za podpory České exportní banky zajistil naší společnosti pozici největšího zahraničního investora na tamním trhu. Spolupráce s Českou exportní bankou byla vždy na velmi profesionální úrovni."

Jan Šťastný,
manažer vztahů s bankami ENERGO-PRO a.s.

Pilířem aktivit společnosti ENERGO-PRO a.s. je hydroenergetika. Provozuje vodní elektrárny a distribuční sítě ve střední a východní Evropě, v oblasti Černého moře a Kavkazu. Tato česká společnost postupně expandovala do Bulharska, Gruzie a Turecka.

Produkty ČEB využité exportérem:
- úvěr na investice v zahraničí

< Ostatní reference