Energo-Pro

 

Pilířem aktivit společnosti ENERGO-PRO a.s. je hydroenergetika. Provozuje vodní elektrárny ve střední a východní Evropě, v oblasti Černého moře a Kavkazu. Tato česká společnost postupně expandovala do Bulharska, Gruzie a Turecka.


Od roku 2004 podpořila Česká exportní banka společnost ENERGO-PRO a.s. jako investora v řadě akvizičních projektů vodních elektráren v Gruzii, Turecku a Bulharsku.

Produkty ČEB využité exportérem:
- úvěr na investice v zahraničí

< Ostatní reference