Ferrit

Na dodávku technologií firmy FERRIT s.r.o. a výstavbu hnědouhelného dolu v Turecku poskytla Česká exportní banka úvěr v hodnotě zhruba 1,7 miliard korun.

„ČEB svým finančním zajištěním velmi významně podpořila dobré jméno firmy FERRIT s.r.o.
na tureckém, ne-li světovém trhu v oblasti důlního průmyslu. Díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných osob můžeme potvrdit další zájem o spolupráci s Českou exportní bankou, a.s."

FERRIT s.r.o.

Společnost FERRIT s.r.o. je soukromá česká firma s celosvětovou působností, založena v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní, s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce společnosti tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích.

Produkty ČEB využité exportérem:
- přímý vývozní odběratelský úvěr
- bankovní záruky

< Ostatní reference