Kornfeil

Dodávky pekárenských technologií na Slovensko, do Srbska, Litvy a Německa. Rodinnému výrobci Kornfeil spol. s.r.o. poskytla Česká exportní banka na financování vývozu necelých 60 milionů korun. Firma za ně dodala do slovenského, srbského a německého závodu kompletní vybavení nové pekárny a do Litvy čtyři vozíkové pece.

„Díky pomoci České exportní banky by se nám vstupem na srbský trh mohly otevřít i další balkánské trhy."

Martina Kornfeilová,
ředitelka obchodu a marketingu, Kornfeil spol. s.r.o.

Kornfeil spol. s.r.o. je rodinná firma zaměřená především na výrobu pekařských pecí a související pekařské techniky pro moderní pekárny. Již 20 let inovuje pekařské pece a prodává je napříč celou Evropou.

Produkty ČEB využité exportérem:
- úvěr na financování výroby pro vývoz
- vývozní dodavatelský úvěr
- odkup pohledávek z kontraktu
- bankovní záruky

< Ostatní reference