Mavel

Pět Kaplanových přímoproudých turbín s celkovým instalovaným výkonem 18,87 MW. Na dodávku výrobce M a v e l, a.s. pro třetí největší běloruskou vodní elektrárnu poskytla Česká exportní banka koncovému uživateli úvěr 240 milionů korun.

„Pro realizaci náročných zahraničních projektů bývá otázka možnosti exportního financování klíčová. Česká exportní banka, která své aktivity soustředí právě na odvětví energetiky a strojírenství, splnila naše očekávání ve všech ohledech a důkazem toho je úspěšný provoz zmíněné vodní elektrárny k plné spokojenosti zahraničního zákazníka."

M a v e l, a.s.

Benešovský M a v e l, a.s. je celosvětově působící výrobní a inženýrská společnost specializující se na dodávky turbín a veškerých doprovodných zařízení a technologií pro vodní elektrárny.

Produkty ČEB využité exportérem:
- přímý vývozní odběratelský úvěr
- bankovní záruky

< Ostatní reference