Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Fiyat tarifesi

A. Cari Hesap ve Yanında Verilen Hizmetler

1. Standart cari hesaplar ve ihracat destekli cari hesaplar

1.1 CZK ve başka birimlerde hesap açma ve yürütme

ücretsiz

1.2 Aynı kredi çerçevesinde başka hesap açılması

ücretsiz

1.3 CZK veya başka birimdeki hesabın iptali

ücretsiz

1.4 Tüm cari hesaplarda ve ticari cari hesaplarda limit üzeri para hacmi

31 aralık tarihi itibariyle müşterinin cari ve ticari cari Çek Kronu ve/veya döviz hesaplarındaki toplam para hacmi ile 100 mil. Çek Kronu tutarı arasındaki fark üzerinden (yılda bir hesaplanır). % 0,16

2. Nakitsiz Ödemeler

Yurtiçi (CZK)

2.1 Giden havale

5,- Çek Kronu

2.2 Giden havale - ekspres

200,- Çek Kronu

2.3 Döviz hesabından giden havale

%1; en az 30,- Çek Kronu, en fazla 100,- Çek Kronu

2.4 Gelen havale

4,- Çek Kronu

2.5 Döviz hesabına gelen havale

%1; en az 30,- Çek Kronu, en fazla 100,- Çek Kronu

Yurtdışı ödemeleri - yurtdışından/yurtdışına ödemeler ve Çek Cum. içinde döviz ödemeleri

2.6a Giden havale

%0.9; en az 30,- Çek Kronu, en fazla 100,- Çek Kronu

2.6b 50.000,- EUR'a kadar giden Euro havalesi* 300,- Çek Kronu

2.7a Gelen havale

%0.9; en az 30,- Çek Kronu, en fazla 1000,- Çek Kronu

2.7b 50.000,- EUR'a kadar gelen Euro havalesi* 250,- Çek Kronu

2.8 Aynı ČEB müşterisinin banka hesapları arasında iç transferler

ücretsiz

3. Nakitsiz Vesaik Mukabili Ödemeler

Vesaik mukabili ihracat akreditifi

3.1a Akreditif bildirimi, akreditif miktarında artış bildirimi

bildirilen miktarın %0,15'i, en az 2000,- Kč

3.1b ČEB'in sarahaten talep ettiği durumlarda Çek ihracatçısı lehine verilmiş ihracat finansmanı çerçevesinde akredifit bildirimi

ücretsiz

3.1c 1 mil. EUR üzerinde akreditif bildirimi kişiye özel

3.2 Akreditif, miktar artışı ve/veya onaylanmış akreditifi uzatma onayı

kişiye özel

3.3a Akreditifte değişiklik (arttırma dışında)

1 000,- Çek Kronu

3.3b ČEB'in sarahaten talep ettiği durumlarda Çek ihracatçısı lehine verilmiş ihracat finansmanı çerçevesinde akredifit değişimi

ücretsiz

3.4 Akreditif kaydı

1000,- Çek Kronu

3.5 Belgelerin ön kontrolü

Her belge için 80,- Çek Kronu, en fazla 1000,- Çek Kronu

3.6 Akreditiften ödeme veya belge inceleme

Ödenen tutarın %0,25'i, en az 2000,- Kč
3.6b 1 mil. EUR üzerindeki akreditiflerde akreditiften ödeme veya belge inceleme kişiye özel

3.7 Akreditif transferi

Transfer edilen akreditif tutarının %0,15'i, min. 1000,- Çek Kronu

3.8 Akreditif gelirinin Çek Cumhuriyeti'nde başka bir bankanın müşterisine transferi

1000,- Çek Kronu

3.9 Akreditif geliri temliki hakkında bildirim ve/veya Gayrı kabili rücu tediye emri alımı

1000,- Çek Kronu

3.10 Kullanılmadığı durumda akreditif iptali/kayıttan çıkarma

1000,- Çek Kronu

Kurye hizmetleri için giderler tümüyle müşteriye fatura edilir.

Vesaik mukabili ithalat akreditifi

3.11a Akreditif açma
– geçerlik süresi 90 gün

%0,2; en az 1 000,- Çek Kronu

3.11b – Başlayan her 90 günlük dönem için

%0,15; en az 1 000,- Çek Kronu

3.11c 1 mil. EUR üzerinde akreditif açma Kişiye özel

3.12 Akreditifte değişiklik (artış ve uzatma dışında)

1 000,- Çek Kronu

3.13 Akreditif tutarını arttırma

1 000,- Çek Kronu + arttırılan miktarı % 0,1'i

3.14a Akreditif geçerlik süresini uzatma
– 90 güne kadar uzatma

%0,2; en az 1 000,- Çek Kronu

3.14b – Başlayan her 90 gün için

%0,15; en az 1 000,- Çek Kronu

3.15a Akreditiften ödeme veya belge teslim alma ve inceleme

Belge değerinin %0,2'si, en az 1000,- Çek Kronu

3.15b 1 mil. EUR üzerindeki akreditiflerde akreditiften ödeme veya belge teslim alma ve inceleme Kişiye özel

3.16 Ertelenmiş ödeme

Başlayan her 30 gün için fatura edilen tutarın %0,2'si; en az 1.000,- Çek Kronu

3.17 Kullanılmadığı durumda akreditif iptali/kayıttan çıkarma

1 000,- Çek Kronu

Kurye hizmetleri için giderler tümüyle müşteriye fatura edilir.

İhracat Vesikalı Tahsili(tedarikçiler için)

3.18 Tahsilatın sağlanması ve ödenmesi

Tahsilat tutarının %0,2'si, en az 1.000,- Çek Kronu

3.19 Başarısız tahsilat

1 000,- Çek Kronu

3.20 Ödeme ihtarı

300,- Çek Kronu

Kurye hizmetleri için giderler tümüyle müşteriye fatura edilir.

İthalat Vesikalı Tahsili(alıcılar için)

3.21 Tahsilatın sağlanması ve ödenmesi

Tahsilat tutarının %0,2'si; en az 1.000,- Çek Kronu

3.22 Başarısız tahsilat

1 000,- Çek Kronu

3.23 Tahsilat poliçesinin portföyde yönetimi

2 000,- Çek Kronu

3.24 Poliçeye itiraz

1 000,- Çek Kronu + itiraz ile ilgili masraflar

4. Nakit ödemeler

Banka bu imkânı sağlamamaktadır

5. Ödeme ile İlgili Diğer Hizmetler

5.1 Rezervasyon, müşteri hesabının ČEB veya buna yetkili başka bir kuruluş tarafından blokajı

ücretsiz

5.2 Rezervasyon, müşteri hesabının müşteri tarafından blokajı

200,- Çek Kronu

5.3 Tediye emrinde değişiklik ve düzeltmeler

500,- Çek Kronu

5.4 Henüz yapılmamış ödeme için tediye emri iptali

500,- Çek Kronu

5.5 Ödeme sonrası soruşturma (Müşteri isteği üzerine reklamasyon)

500,- Çek Kronu

5.6 Müşterinin eksik veya anlaşılmaz talimatları sonucunda yurtdışı bankanın reklamasyonu

300,- Çek Kronu + Duruma göre yabancı bankanın giderleri

5.7 Hesap ekstresi

ücretsiz

5.8 Müşteri talebi üzerine hesap ekstresi nüshası

50,- Çek Kronu

5.9 Hesap ekstresinin müşteri adresine gönderimi (posta masrafı dahil)

30,- Çek Kronu

5.10 Ödeme tasdiknamesi (müşteri talebi üzerine)

30,- Çek Kronu

B. Mevduat Hesabı ve Yanında Verilen Hizmetler

1.1. Mevduat hesabı açma ve yürütme

ücretsiz

1.2. Mevduat hesabının iptali ücretsiz

Müşteri hesabına ödemeler (mevduat ana sermayesinin ödenmesi)

1.3 CZK olarak ücretsiz
1.4 Yabancı para birimleri ücretsiz

Müşteri hesabından ödemeler (anapara iadesi ve faiz ödemeleri)

1.5 CZK olarak ücretsiz
1.6 Yabancı para birimleri ücretsiz
1.7 Hesap ekstresi oluşturma ücretsiz
1.8 Hesap ekstresinin müşteri adresine gönderimi ücretsiz
1.9 Müşteri talebi üzerine hesap ekstresi nüshası 50,- Çek Kronu

C. Banka Garantileri

Verilen garantiler

1.1 Anlaşma dokümantasyonu hazırlama ücreti

Kişiye özel

1.2 Garanti verme ücreti

Kişiye özel

1.3 Garanti tasdiknamesi ücreti

Kişiye özel

1.4 Garanti değiştirme ücreti

Kişiye özel

1.5 Garanti uygulama ücreti

Kişiye özel

Alınan garantiler

1.6 Garanti bildirimi

1 000,- Çek Kronu

1.7 Garanti değişimi bildirimi

1 000,- Çek Kronu

1.8 Alınan garantinin uygulanması

1 500,- Çek Kronu

D. Kredi işlemleri

1.1. Kredi işlem ücreti

Kişiye özel

1.2. Kredi yönetim ücreti

Kişiye özel

1.3. Kaynak rezervasyonu ücreti (taahhüt komisyonu)

Kişiye özel

1.4 Anlaşma dokümantasyonu hazırlama ücreti Kişiye özel
1.5 Onaylanan finansman şartlarında değişiklik ücreti**

10 mil. EUR'a kadar kredilerde 50.000,- CZK

10 ila 50 mil. EUR tutarında kredilerde 100.000,- CZK

50 mil. EUR üzerinde kredilerde 200.000,- CZK

küçük ve orta boy şirketler için kredi miktarına bakılmaksızın 5.000,- CZK

E. Alacak Transferi

1.1 Kaynak rezervasyonu ücreti (taahhüt komisyonu) - 3 aya kadar

ücretsiz

1.2 Kaynak rezervasyonu ücreti (taahhüt komisyonu) - 3 aydan itibaren

Kişiye özel

1.3 Anlaşma dokümantasyonu hazırlama ücreti

Finansman hacminin en fazla %0,5'i

F. Diğer Banka Hizmetleri

1. Diğer Hizmetler

1.1 Belge nüshası

ücretsiz

1.2 Banka belgesi arama

ücretsiz

1.3 Verilen hizmet ödemelerinin hesaplanması

ücretsiz

1.4 Verilen hizmet için ödeme teyidi verilmesi

ücretsiz

1.5 Müşterinin haksız şikayeti

ücretsiz

1.6 Yabancı bankalar hakkında bilgi toplama

1.000,- CZK + Yabancı bankanın gerçek giderleri

1.7 Müşteri veya vekilinin talebi üzerine yapılan, tarifede belirtilmemiş tüm diğer işlemler; müşteri talebi üzerine hazırlanan teyit belgeleri ve geçerli mevzuata uygun olarak verilen bilgiler dahil

Başlayan her iş saati için 500,- Çek Kronu

2. Müşteri talebi üzerine telekomünikasyon hizmetleri

SWIFT

2.1 Yurtiçi

Rapor başına 30,- Çek Kronu

2.2 Yurtdışı

Rapor başına 40,- Çek Kronu

Teleks

2.3 Yurtiçi

Rapor başına 50,- Çek Kronu

2.4 Avrupa

Rapor başına 100,- Çek Kronu

2.5 Avrupa dışı

Rapor başına 150,- Çek Kronu

Kurye

2.6. Belgelerin kurye aracılığıyla gönderimi

Gerçek giderlere göre

*AB/AEA ülkeleri çerçevesinde, uluslararası IBAN formatında hesap numarası içeren, alıcı bankası için BIC formatında (swift kodu, SHA kodu ve işlem için spesifik talepler içermeyen) EUR para birimindeki ödemeler için geçerlidir.

**Ücrete tabi finansman şartlarında değişkilikler ilgili kredi anlaşmasında belirtilecektir.

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Tüm hakkı saklıdır

Site haritası | Developed by MEDIA FACTORY