Banka Garantileri

Česká exportní banka, borçlu belli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde veya garanti sözleşmesinde belirlenmiş başka bir durum mevcutsa, garanti sözleşmesinin belirlediği miktar kadar parayı faydalanıcıya (iş sahibine) ödeyecektir.

Česká exportní banka, doğrudan veya dolaylı garantiler ile gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında banka garantileri sunmaktadır.

Doğrudan garanti, banka tarafından faydalanıcı lehine hazırlanır. Dolaylı garantilere başka bir banka da dahildir; Česká exportní banka ikinci bankaya dolaylı garanti verir (kontr-garanti), bunun temelinde ikinci banka faydalanıcıya garanti verir.

Geçici Teminat (Bid bond)

Geçici teminat, ihracatçının taahütünü yerine getireceğini ve ihalede başarılı olduğu takdirde ihracat sözleşmesini imzalayacağını garanti eder.

ihracatçı ihaleyi kazandıktan sonra sunduğu teklifin şartlarını yerine getirmezse, Česká exportní banka ihaleyi açan kuruma oluşan zararı telafi edecektir. Şartların ihlali örneğin fiyat, teslimat mühleti veya paritede değişiklik yapmak, veya ihracat sözleşmesini imzalamaktan kaçınmak olabilir.

Kati Teminat (Performance bond)

Kati teminat, ihracatçının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve ihracat sözleşmesinin şartlarını yerine getirmesini sağlar. Teslimatın vaktinde ve kaliteli şekilde yapılmasını garanti eder.

Garanti kapsamı ihracat sözleşmesinin şartlarına bağlıdır. Česká exportní banka ihracat sözleşmesinin şartlarının ihracatçı tarafından yerine getirilmesini garanti eder.

Peşinat Garantisi (Advance payment guarantee)

Peşinat garantisi, ihracatçının yükümlülüğünü yerine getireceğini ve mevcut ihracat sözleşmesinin şartlarına göre mal, teçhizat, hizmet veya iş teslimatını yerine getirmediği takdirde peşinatı veya oransal kısmını iade edeceğini garanti eder.

Garantinin geçerlik kazanması, peşinatın ihracatçının hesabına yatırılması şartına bağlı olabilir.

Garanti azalmaya tabi olabilir, yani garanti tutarı, ihracat sözleşmesinin şartları yerine getirildikçe oransal olarak azalabilir.

Alıkoyma Garantisi (Retention Money Guarantee, Retention Bond)

Alıkoyma garantisi, ihracatçının garanti süresi dahilinde yükümlülüklerini garanti eder ve ihracatçıya, normalde ancak garanti mühleti sonrasında ödenecek olan mali kaynakları kullanmasını sağlar.

Garantinin geçerlik kazanması, pey akçesinin ihracatçının hesabına yatırılması şartına bağlı olabilir.

Garanti süresi teminatı (Warranty Bond, Warranty Guarantee)

Garanti süresi teminatı, garanti süresi boyunca kaliteyi sağlamaya yöneliktir. Česká exportní banka, garanti süresi boyunca ilgili ihracat sözleşmesinin gerektirdiği kaliteyi garanti eder.

Garanti kapsamı ihracat sözleşmesinin şartlarına bağlıdır.

İhracat Garantileri (TOKİ destek programı)

Bu ürün, özellikle altyüklenici olarak Česká exportní banka (veya başka bir ticari banka) müşterileri tarafından yapılan ihracata katılan küçük ve orta boy şirketler için uygundur.

Programın temelini,  ticari bankalar tarafından yapılan ve muteber Česká exportní banka, a.s.  banka garantisi ile güvence altına alınmış finansman teşkil eder.

Garanti sigortası olarak EGAP sigorta ürünü "Z" kullanılır - sigorta edilen ČEB'dir.